compileren


compileren 1.0

gegevens, teksten of muziekstukken bijeenbrengen en tot een nieuw geheel samenvoegen
Het voltooid deelwoord gecompileerd wordt vaak als adjectief gebruikt.

Semagram


Compileren…

is een handeling

   Algemene voorbeelden


   Om de relaties tussen de economische activiteit en het milieu te analyseren, is er gestructureerde informatie over die relaties nodig [...]. De milieugegevens worden echter vaak gecompileerd en nadien ad hoc (naargelang de gestelde vragen om een specifiek beleid te kunnen analyseren) en volgens een bepaalde nomenclatuur geordend.

   http://www.plan.be/nl/news/presse/20020422/press.htm,

   Het keizerlijk recht was gecompileerd in verscheidene codices, waarvan de Hexa Byblos de belangrijkste was, de wettenverzameling van Harmenopoulos (1345).

   http://www.uia.ac.be/rech/advalvas/index.html?advalvtoc.html,

   Vol trots presenteerde Free Record Shop gisteren in Almere zijn eerste 'cd on demand', een compact disc die de consument in de winkel kan samenstellen [...]. Het branden van zelf gecompileerde cd's lijkt op het downloaden van muziek nummers vanaf internet. Het grote verschil met laatstgenoemde - vaak illegale - praktijk is dat Free Record Shop auteursrechten betaalt.

   NRC,

   Deze waarnemingen werden gecompileerd in lijvige boeken die de naam 'Homeopathische Materia Medica' kregen.

   http://www.skepp.be/thema/homeopathie_geloof_of_wetenschap.html

   compileren 2.0

   (computer, software)

   omzetten van broncode naar een computertaal

   Semagram


   Compileren…

   is een handeling

     Algemene voorbeelden


     Java mag dan wel platformonafhankelijk zijn, maar dat werd bereikt door de applets niet te laten compileren naar de machinecode van een of andere computer. Java-applets bestaan uit broncode die naar een tussenvorm gecompileerd werd. Die tussenvorm is geen machinecode maar instructies voor een Java Virtual Machine (JVM), die deze instructies interpreteert en uitvoert.

     http://www.datatestlab.com/archief/dm046.htm,

     Een Java-programma is echter nog geen op zichzelf staand programma dat u direct uit kunt voeren. Volledige programma's worden namelijk altijd ontwikkeld voor een bepaald platform. Als een programma dus niet opnieuw wordt gecompileerd kan een Windows programma niet worden gebruikt op een Apple- of Unix-systeem, en andersom.

     http://www.xs4all.nl/~gbdesign/home/fr_home.htm

     Ontwikkelaars kunnen in een COBOL-achtige scripttaal functionaliteit beschrijven die door het ontwikkeltool wordt gecompileerd naar COBOL.

     http://www.array.nl/release/artikelen/2000/3_Florijn_WUH.pdf,

     Resource: Bestand met daarin alle afbeeldingen, iconen en cursors die in een EXE, DLL, OCX, ... gebruikt kunnen worden. Na het compileren van een applicatie worden deze resources opgenomen in de EXE, DLL, OCX.

     http://users.pandora.be/stefancr/TT%20-%20Iconen.htm,