concaaf


concaaf 1.0

(specialistisch)

holrond

Algemene voorbeelden


Het tuberculum articulare is in ventro-dorsale richting sterk convex, zodat van lateraal gezien fossa en tuberculum een S-vorm bezitten. De dorsale helling van het tuberculum heeft een wisselende inclinatie en een te steil verloop speelt waarschijnlijk een belangrijke rol in het tot stand komen van een anterieure luxatie van de discus articularis en dus klikken van het gewricht. In transversale richting is het tuberculum enigszins concaaf.

http://www.omfs.be/Default.aspx?PageID=89&Culture=nl

Naast het gewone poli-slijpen kunnen wij de glasplaten ook Convex en Concaaf slijpen. Bij deze slijpbewerking wordt het glas voorzien van een bolle rand (convex) of een holle rand (concaaf).

http://www.balinkglas.nl/default.asp?subject=pagina&keuze=gb_glasbewerkingen

Combinatiemogelijkheden


met substantief


  • een concaaf pedaal
  • een concave bril
  • een concave gewrichtspartner
  • een concave lens
  • een concave vorm

De eerste brillen waren convex, dus vergrotend; de concave brillen, voor bijziende ogen, dagtekenden van twee eeuwen later. De eerste concave bril kan men afgebeeld zien op een portret van [...] Leo de Tiende door Rafaël, daterend uit 1517.

http://users.pandora.be/erik.raeymaekers/brpaus.htm,

De tractierichting, loodrecht op het raakvlak aan de concave gewrichtspartner garandeert dat geen gewrichtskraakbeen gelaedeerd wordt. Het krakende geluid dat bij manipulatie gehoord kan worden wekt ten onrechte de suggestie dat iets dergelijks plaats zou vinden.

http://www.gosmt.nl/Vakinfo/Onderz_man.htm

Vaste verbindingen


concave functie


    Zie: concave functie

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen