congé


congé 1.0

ontslag uit een dienstbetrekking, vooral met de bijgedachte aan een gedwongen vertrek of een onvriendelijke verstandhouding tussen werkgever en werknemer

Semagram


Congé…

   Hoofdsemagram: ontslag


   Combinatiemogelijkheden


   Vaste verbindingen


   iemand zijn congé geven


    Zie: iemand zijn congé geven

   zijn congé krijgen


    Zie: zijn congé krijgen