congruent


congruent 1.0

overeenstemmend

Algemene voorbeelden


Uitgangspunten van beleid zijn niet altijd even congruent.

http://ord-www.uia.ac.be/ord/proceedings/docs/beroepsonderwijs_bedrijfsopleidingen.pdf

Dit gemengde beeld van congruente en uiteenlopende belangen, van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en mankerend evenwicht, geeft aanleiding tot bescheiden verwachtingen over de resultaten van de conferentie die in 1996 voor een 'verdieping' van de unie zou moeten zorgen.

NRC,

Combinatiemogelijkheden


met voorzetselgroep


  • congruent aan iets
  • congruent met iets

De 52 landen van de OVSE die het pact deze week in Parijs hebben ondertekend, hebben zodoende de beginselen van veiligheid en samenwerking extra reliëf gegeven. Dankzij de overeenkomst ontloopt de Unie het verwijt dat zij exclusieve eisen stelt. Die eisen zijn immers congruent aan de voorwaarden die ook in het grotere geheel van de OVSE worden erkend.

NRC,

Bestuurskracht kan worden beschouwd als het geheel van factoren die samen ervoor zorgen dat een gemeente voldoende sterk is om op een doelmatige wijze responsief te zijn. Deze omschrijving is congruent met wat we sindsdien de bestuurskundige ketting van bestuurskracht zijn gaan noemen.

http://www.uia.ac.be/u/kdlmans/forum_bestuurskracht.htm,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


congruent 1.1

(wiskunde)

gelijkvormig en met dezelfde oppervlakte, als eigenschap van twee of meer meetkundige figuren
Congruente figuren kunnen elkaar, eventueel na spiegeling of rotatie, volledig bedekken.

Betekenisbetrekking


specialisering
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

Algemene voorbeelden


Je leert nu: werken met de congruentiekenmerken van driehoeken; bewijzen leveren met behulp van congruente driehoeken; de eigenschappen van bijzondere driehoeken gebruiken; de driehoeksongelijkheid toepassen.

http://www.wiskundeweb.nl/MathAdore/vb-gb12.html

Een regelmatig veelvlak (Platonisch lichaam) is een veelvlak: begrensd door congruente regelmatige veelhoeken waarvan elk hoekpunt behoort tot evenveel zijvlakken.

http://www.scholieren.com/werkstukken/13411

Woordfamilie


Als deel van een afleiding