consacreren


consacreren 1.0

(katholicisme)

het brood en de wijn tijdens de consecratie laten veranderen in het lichaam en bloed van Christus door het uitspreken van de instellingswoorden

Semagram


Consacreren…

is een handeling

   Algemene voorbeelden


   Thans richten de discussies zich op de bevoegdheid: wie heeft de macht om te consacreren? Wie heeft de macht om de bedienaars aan te duiden? Of over het statuut van de bedienaars: kunnen zij gehuwd zijn? Moeten zij celibatair zijn? Mannen? Vrouwen?

   http://www.rk-kerkplein.org/home/themas/r-k_kerk/andere-onderwerpen-rk-kerk/antwoord-magister-fratres-ordinis-praedicatorum

   Combinatiemogelijkheden


   met object


   • brood en wijn consacreren
   • de hostie consacreren
   • hosties consacreren

   Als er één ding duidelijk is in de bijbel, dan is het dat God zijn tijd neemt om te komen [...]. Zo gaat het ook met de mis. Ze gaat langzaam vooruit naar haar climax. Je zou je immers goed kunnen voorstellen dat we gewoon samenkomen, dadelijk brood en wijn consacreren, te communie gaan en de viering afsluiten met een korte dankzegging. Het essentiële zou er toch zijn! Jawel, maar zo'n haastige zelfbedieningszaak is de mis nu eenmaal niet.

   http://www.st-norbertus.be

   Als je alle kerkgangers die niet geheel en al geestelijk klaar zijn om de communie te ontvangen en deze gaat weigeren, hoef je elke mis maar één of twee hosties te consacreren. Je bent dan snel klaar.

   http://www.isidorusweb.nl/asp/default.asp?t=weblog_detail&weblog_id=6135

   De hosties waar de bisdomwoordvoerder op doelt zijn volgens de Vaticaanse regels helemaal niet geldig te consacreren. Bovendien zijn die hosties niet geheel vrij van gluten, dus daarom ook schadelijk voor de gezondheid van mensen die aan coeliakie lijden.

   http://www.katholieknederland.nl/actualiteit/2003/detail_objectID576728_FJaar2003.html

   consacreren 2.0

   (katholicisme)

   een kerk met een religieuze plechtigheid inwijden

   Semagram


   Consacreren…

   is een handeling

     Combinatiemogelijkheden


     met object


     • een kathedraal consacreren
     • een kerk consacreren
     • een kerkgebouw consacreren

     Hij consacreert de kathedraal van Dili en houdt een mis voor een congregatie van 100.000 mensen.

     http://home.planetinternet.be/~sintlod8/oost_timor/oost_timor_inleiding.htm

     Op 28 april 1966 werd de Priorij plechtig ingewijd door de bisschop van Utrecht B.J. Kardinaal Alfrink, en werd de Kerk van 's Heren Verrijzenis geconsacreerd.

     http://www.crosswinds.net/~priorijemmaus/priorij.htm

     consacreren 3.0

     (katholicisme)

     iemand tot een religieus ambt wijden

     Semagram


     Consacreren…

     is een handeling

       Algemene voorbeelden


       Een dag eerder [...] werd Franciscus van de Velde, beter bekend als Sonnius, tot eerste bisschop benoemd [...]. Sonnius, eind 1562 door kardinaal Granvelle in Brussel geconsacreerd, zag zijn taak in het jonge bisdom vooral in het laten doorwerken van de besluiten van het concilie van Trente.

       http://www.bisdomdenbosch.nl/

       consacreren 4.0

       iets of iemand erkennen als belangrijk of toonaangevend

       Semagram


       Consacreren…

       is een handeling

         Algemene voorbeelden


         Was het werk van kunstenaars voor ze internationaal geconsacreerd werden dan niet goed? En wat met kunstenaars die zich aan elke sacralisering onttrekken en die niet met die (vaak louter op financiële normen gebaseerde) mallemolen willen meedoen?

         Cultuur is Oorlog, Leo De Haes,

         consacreren 5.0

         een, vaak betwiste, handelwijze tot gangbare praktijk of tot norm verheffen

         Semagram


         Consacreren…

         is een handeling

           Algemene voorbeelden


           Niemand mag gedwongen worden onderwijs te ontvangen in een godsdienst of een geloof dat strijdig is met zijn overtuiging, of, in 't geval van kinderen, strijdig met de wensen van zijn ouders, of wettelijke voogden. Zulke formulering consacreert het eventuele misbruik van de ouderlijke macht inzake het opdringen aan de kinderen van totaal onverantwoorde normen, beginselen en dogma's.

           http://users.skynet.be/sky50779/recht1.htm