contactpersoon


contactpersoon 1.0

iemand in dienst van een instelling of organisatie met wie contact kan worden opgenomen bij behoefte aan communicatie; iemand in dienst van een instelling of organisatie via wie de communicatie verloopt; degene met wie de betrokken partijen communiceren; aanspreekpunt

Semagram


Een contactpersoon…

is een persoon

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is iemand in dienst van een instelling of organisatie met wie contact kan worden opgenomen bij behoefte aan communicatie; is iemand in dienst van een instelling of organisatie via wie de communicatie verloopt; is degene met wie de betrokken partijen communiceren

  Algemene voorbeelden


  Een contactpersoon is toegankelijk voor iedereen in de school. Bij een contactpersoon kunnen de ouders of leerlingen bijvoorbeeld melden dat hij of zij niet tevreden is over de afhandeling van een klacht of een klacht heeft over ongewenste intimiteiten en agressie.

  http://home.wanadoo.nl/emmaus/gids.htm

  Contactpersonen vangen in de school klagers op, informeren hen over de mogelijkheden om hun klacht aan te pakken en verwijzen hen door naar de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon begeleidt en adviseert de klager om tot een adequate oplossing te komen.

  http://www.aps.nl/ppsi/infovertr.html

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • een contactpersoon aanwijzen
  • contactpersonen aanstellen

  Tijdens de uitvoering van het project moet veel waarde worden gehecht aan een goede coördinatie tussen de taxateurs en de gemeente. Daartoe wordt een contactpersoon bij het taxatiebureau en bij de gemeente aangewezen.

  Meppeler Courant,

  "Vroeger ging het om tof samen wonen. Daar gaat het nu natuurlijk nog om, maar er wordt een voorwaarde toegevoegd: een groepje van een achttal studenten - ook van de hogescholen waarmee we samenwerken - moet een project indienen, waarvoor ze een contactpersoon aanwijzen."

  De Standaard,

  Aangezien de meeste Nederlandse oorlogsgraven verspreid liggen over vele kerkhoven en begraafplaatsen, zijn in bijna alle Nederlandse gemeenten contactpersonen (zgn. 'consuls') aangesteld, die regelmatig rapporteren over de staat van de graven binnen hun gemeente.

  http://www.ogs.nl/docs/221252_Algemene%2520infofolder.pdf+ereplicht=nl=lang_nl

  met adjectief ervoor


  • een vast contactpersoon
  • een vaste contactpersoon

  Waalwerk heeft tot doel (langdurig) werklozen te begeleiden naar een vaste baan. Daarbij staat de dienstverlening aan de werkzoekende voorop. Iedere werkzoekende krijgt een vast contactpersoon, die het hele traject naar werk begeleidt.

  http://www.denkbreed.nl/default.html

  Er wordt best één vaste contactpersoon aangesteld die fungeert als aanspreekpunt voor de vrijwilligers.

  http://www. wvc. vlaanderen. be/minderheden/inburgeringsbeleid/programma/vrijwilligerswerk. htm

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: van

  • contactpersoon van de onderwijsinstelling
  • contactpersoon van de vereniging van eigenaren
  • de contactpersonen van de school

  Verdere informatie over de VSB Beurzen wordt verstrekt door de contactpersoon van de onderwijsinstelling.

  http://www.vsbfonds.nl/start.htm

  Kremer stelde voor om er Marsenstede van te maken. Herman Zandman, die als contactpersoon van de vereniging van eigenaren, namens veertien leden sprak, was fel tegen de naamstelling Marschenhof.

  Meppeler Courant,

  Wanneer u een klacht heeft over machtsmisbruik kunt u daarvoor in eerste instantie terecht bij de interne contactpersonen van de school, Mw. P. Thielen - Janssen en Dhr. P. van Berlo.

  http://www.odaschool.nl/schoolgids.html

  in voorzetselgroep


  • bij de contactpersoon
  • bij de contactpersonen

  Mensen die een probleem hebben op een gebied waarbij de gemeente een rol kan spelen, kunnen aanbellen bij de contactpersoon.

  Meppeler Courant,

  Omwille van ruimtegebrek kunnen wij de volledige inhoud van de convenants niet meegeven. Wie de volledige tekst wil, of wie nog vragen heeft kan terecht bij de contactpersonen van de betrokken centrales.

  http://www.acv-csc.be/newacv/nl/actueel/dossiers/2001/stagediving/

  Informatie over de transportklinieken is te verkrijgen op de Freya website en bij de contactpersonen.

  http://www.freya.nl/

  • via de contactpersoon
  • via onze contactpersoon

  Contacten tussen het ICTO-platform en de opleidingsdirecteuren moeten verder worden gestructureerd. Het aanwijzen van één vast aanspreekpunt voor de opleidingsdirecteur binnen het platform is hierbij een eerste stap. Deze 'contactpersoon' houdt de opleidingsdirecteur op de hoogte van de activiteiten binnen het platform. Daarnaast kan de opleidingsdirecteur - via de contactpersoon - onderwerpen aandragen voor het platform.

  http://www.oecr.nl/icto/,

  U kunt bij Watersportcentrum Nico Snellens te Herten een door ons geschikt bevonden zwemvest kopen met 15 % korting. Ze voldoen ruimschoots voor gebruik op de binnenwateren waar wij op varen. Het is soms mogelijk 2e hands uniformkleding en zwemvesten te kopen en te verkopen via onze contactpersoon daarvoor, zie de adreslijst.

  http://www.beatrixgroep.nl/index.html,

  met telwoord ervoor


  • één contactpersoon
  • vier contactpersonen

  Voor al uw vragen biedt OHRA u één contactpersoon. Dat is makkelijk en snel, want u hoeft niet te wachten. Bovendien is uw contactpersoon op de hoogte van de ontwikkelingen in uw contract en kunt u dus altijd rekenen op vakkundige hulp.

  http://www.ohra.nl/ohra/

  Maandag heeft minister Relus Ter Beek in Vledder het eerste bord onthuld dat aangeeft dat men met een PvdA-contactpersoon te maken heeft. In de gemeente Vledder, Vledderveen en Wilhelminaoord wonen nu vier contactpersonen om de burger een handje te helpen met gemeentelijke en politieke vraagstukken.

  Meppeler Courant,

  met bezittelijk voornaamwoord


  • onze contactpersoon
  • onze contactpersonen
  • uw contactpersoon

  Om 12 uur was onze contactpersoon in het (prachtige) hotel voor onze briefing.

  http://users.skynet.be/lunatics/Chiapas2.html,

  Als u vragen hebt op verzekeringstechnisch gebied, kunt u in eerste instantie contact opnemen met één van onze contactpersonen die genoemd worden op het bandje van het antwoordapparaat van de vereniging.

  http://www.freya.nl/

  Zodra uw vaste contactpersoon van de vestiging een passende vacature voor u heeft gevonden, neemt hij of zij direct contact met u op. Uw contactpersoon neemt de vacature uitgebreid met u door, en na uw goedkeuring stellen wij u voor aan onze opdrachtgever.

  http://www.vedior.nl/

  voorafgegaan door als


  • als contactpersoon

  Gerrie Ebbeling is door de Stichting Olympisch Steunpunt Noord-Nederland aangesteld als contactpersoon voor topsporters in de gemeente Meppel.

  Meppeler Courant,

  Tijdens het bewind van zijn vader speelde Ahmad Khomeiny een belangrijke politieke rol als contactpersoon tussen de imam en vooraanstaande politici in Iran.

  NRC,

  De commissie bestaat uit HBO studenten, twee pastores, een stuurgroeplid en een stuurgroeplid dat als contactpersoon fungeert.

  http://www.gspweb.nl/

  Pas in het najaar werd na veel zoekwerk contact gemaakt met de heer Màrton Sódor uit Boedapest, die optreedt als contactpersoon van de Hongaarse Bosbouwverenging met betrekking tot de samenwerking tussen Hongarije en Nederland.

  http://www.knbv.nl/

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  contactpersoon 2.0

  iemand die in aanraking is gekomen met iemand die een besmettelijke ziekte heeft; iemand die contact heeft gehad met een besmettelijke zieke

  Semagram


  Een contactpersoon…

  is een persoon

  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is in aanraking gekomen met iemand die een besmettelijke ziekte heeft

   Algemene voorbeelden


   Een belangrijke activiteit op het gebied van preventie is het bron- en contactonderzoek. Doel hiervan is om met tuberculose geïnfecteerde personen zo vroeg mogelijk, dat wil zeggen voordat zij zelf ziek zijn geworden en weer anderen kunnen besmetten, op te sporen en te behandelen. Van alle nieuwe patiënten wordt nagegaan aan wie zij de besmetting wellicht hebben doorgegeven en van wie die mogelijk afkomstig is. Het aantal onderzochte contactpersonen is jaarlijks uiteraard een veelvoud van het aantal geregistreerde tuberculosepatiënten.

   http://www.gggd.amsterdam.nl/algemeen/jaarverslag/index.htm,

   Combinatiemogelijkheden


   als object bij een werkwoord


   • contactpersonen opsporen

   Op 23 september overleed na een ernstige koortsende ziekte in het St.-Hildegardis Krankenhaus in het Duitse Mainz een Ghanese vluchteling aan 'multiple organ failure' [...]. Aanvankelijk dacht men op grond van laboratoriumonderzoek aan Lassa-koorts. Daarop besloot men alle mogelijke contactpersonen op te sporen en de intensive-careafdeling van het ziekenhuis geheel te desinfecteren.

   https://www.ntvg.nl/artikelen/nieuws/lassa-koorts,

   met adjectief ervoor


   • mogelijke contactpersonen

   Is een arts die een geval van griep A/H1N1 heeft vastgesteld wettelijk verplicht om de firma van de werknemer te verwittigen? Vanaf het moment dat de diagnose bij de patiënt is vastgesteld moet contact worden opgenomen met gezondheidsinspecteur van de Gemeenschap. De arts en de gezondheidsinspecteur van de Gemeenschap leggen in wederzijdse overeenstemming afzonderingsprocedures voor de patiënt vast. In dit stadium is er geen wettelijke verplichting om het geval aan de firma bekend te maken. Natuurlijk is het wel aangewezen dat mogelijke contactpersonen worden opgespoord en verwittigd.

   http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=6589,

   in voorzetselgroep


   • het opsporen van contacpersonen

   De hond was besmettelijk tussen 2 en 20 oktober 2007. Bijtwonden en/of contact met speeksel op slijmvliezen of niet-intacte huid, worden als risicocontact beschouwd. Wegens een mortaliteit van 100 % bij rabies voor niet gevaccineerde personen legde Toezicht Volksgezondheid de nadruk op het dringend opsporen van àlle mogelijke contactpersonen. Tot nu toe werd een vijftigtal personen geïdentificeerd die (mogelijk) in contact kwamen met de hond en die voor behandeling en vaccinatie werden doorverwezen naar het Pasteurinstituut.

   http://www.infectieziektebulletin.be/defaultSubsite.aspx?id=11878#.VOGs8_45C5s,