cowboy en indiaan


cowboy en indiaan 1.0

kinderspel waarbij de ene partij een cowboy is en de andere een indiaan en beide partijen dan zogenaamd met elkaar vechten

Semagram (extra betekenisinformatie)


Cowboy en indiaan…

is een spel

   Algemene voorbeelden


   "Eerst je paswoord zeggen, en dan mag je ons kamp binnen", zeggen ravottende kinderen die op andere uren vaak voor het computerscherm zitten. Vroeger was dat een "wachtwoord", maar dat klinkt hen oubollig in de oren, als een woord uit de tijd dat hun vaders en moeders nog cowboy en Indiaan speelden.

   De Standaard,

   Er waren attrakties die hij absoluut wilde meemaken en hij werkte ze onverstoorbaar af, één voor één, zonder oponthoud, zonder zich te veel van de wijs te laten brengen door dingen die hij toch niet had voorzien, of door kameraden die plotseling tussen twee molens opdoken en met hem een woest spelletje van cowboy en Indiaan wilden beginnen.

   Kermis, Gaston Durnez,