crediteren


crediteren 1.0

het tegoed ten gunste van een rekening of rekeninghouder verhogen met een bepaald geldbedrag; een bedrag bijschrijven

Semagram (extra betekenisinformatie)


Crediteren…

is een handeling

   Combinatiemogelijkheden


   met object


   • een bedrag crediteren
   • een loon crediteren
   • een salaris crediteren

   Als de Card-houder een betaling [...] betwist, dient de Card-houder dit [...] schriftelijk aan Visa Card Services kenbaar te maken. Indien de Card-houder binnen veertien dagen [...] Visa Card Services heeft geïnformeerd, zal het bedrag [...] op de Visa Card gecrediteerd worden [...]. Na het verstrijken van de termijn van veertien dagen wordt eerst een onderzoek ingesteld voordat Visa Card Services, bij terechtheid van de klacht, het bedrag zal crediteren.

   http://www.originalvisa.nl/particulier/algemene_voorwaarden/algemene_voorwaarden.asp

   Tot 31 december 2001 kan de werknemer immers kiezen tussen storting van zijn loon op een eurorekening of op een rekening in Belgische frank. De bank zorgt er steeds voor dat het loon in de munt van zijn keuze wordt gecrediteerd. Dit gebeurt gratis en is onafhankelijk van de munt waarin de werkgever de opdracht gaf.

   http://meta.fgov.be/pc/pcc/nlcc10.htm

   • een rekening crediteren

   TARGET is een bruto-settlementsysteem waarbij elke betaling afzonderlijk wordt verwerkt [...]. TARGET kent alleen harde betalingen; zodra de rekening is gecrediteerd, is de betaling definitief.

   http://www.dnb.nl/

   • een cliënt crediteren
   • een instelling crediteren

   Hierbij zal aan de bevolking worden gevraagd de muntstukken die in spaarpotten worden bewaard binnen te brengen bij hun bank, bij De Post of bij de Nationale Bank van België. De operatie zal [...] gebeuren aan de hand van doorzichtige plastic clips [...]. Als deze clips volledig gevuld worden afgegeven zullen de operaties aan de loketten tot een minimum worden beperkt en zal de cliënt onmiddellijk gecrediteerd kunnen worden.

   http://www.nbb.be/EU/N/pdfnl/scenaden.pdf,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   crediteren 2.0

   (business, economie en financiën)

   een bedrag boeken op de rechterzijde of creditzijde van een grootboekrekening, waardoor de schuld aan crediteuren toeneemt; boeken als schuld

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Crediteren…

   is een handeling

     Algemene voorbeelden


     Stel: men koopt een computer aan. In ruil daarvoor krijgt men een factuur van de leverancier. Op de balans ziet men de waarde van de actiefpost "machines" toenemen. Aan de passiefzijde, gaat de post "leveranciers" met hetzelfde bedrag omhoog. De verrichtingen worden eveneens genoteerd in de rekeningen. In de rekening "machines" wordt de waarde van de computer gedebiteerd. In de rekening "leveranciers" wordt de computer gecrediteerd.

     http://www.culturelebiografie.be/library/cbv/documents/depotwerking/agb/i_11_financien.pdf,

     De grootboekrekening. Af te dragen BTW (OB) wordt gecrediteerd op het moment dat een verkoop plaatsvindt. De grootboekrekening kan beschouwd worden als een rekening van schuld, bij een verkoop neemt de schuld aan de belastingdienst toe (dus crediteren).

     http://www.kennisdomeinen.nl/Kennisdomein%20Boekhouden%20Bedrijfsadministratie%20BTW.htm,

     Woordfamilie


     Als deel van een afleiding


     Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     crediteren 3.0

     openlijk en eervol de rol erkennen die iemand had door zijn ideeën, inzet e.d.

     Semagram (extra betekenisinformatie)


     Crediteren…

     is een handeling

       Combinatiemogelijkheden


       met object


       • iemand crediteren voor iets

       Sedert enkele jaren durft iemand als James Grotstein openlijk verkondigen dat Bion heel duidelijk beïnvloed werd door Jung, zonder dit ooit te hebben erkend. Bion deed dit wel meer: Freud en Klein worden door hem regelmatig geciteerd [...], maar T.S. Eliot, duidelijk de bron van zijn ideeën over memory, desire en understanding, wordt door hem hiervoor nergens gecrediteerd.

       http://www.jung-psychanalyse.be/etudes/dehin1nl.html

       Woordfamilie


       Als deel van een afleiding