daags voor


daags voor 1.0

op de dag voor

Algemene voorbeelden


Zij [...] verkocht ook vierduizend aandelen ImClone met een mooie winst daags voor de tuimeling van dat aandeel.

de Volkskrant,

Misschien had hij zich verslikt in de katoenvezel van een nieuwe fauteuil die ze daags daarvoor onder zijn gat geschoven hadden, omdat de oude zetel op was.

Opa, Hans Claus,

Voor het eerst sinds het einde van de Sovjet-Unie bracht Rusland gisteren een dag door zonder onafhankelijk televisiekanaal, nadat daags ervoor op bevel van het Kremlin de commerciële omroep TV6 om 24.00 uur 's nachts 'op zwart' was gezet.

De Telegraaf,

Dan gaat de processie van misdienaars, celebranten en gelovigen de kerk uit, langs buitenom naar de gerestaureerde heilige trap, die daags tevoren door kardinaal Noe is ingezegend.

http://www.katholieknieuwsblad.nl/actueel/kn1806a.htm,