dagelijks brood


dagelijks brood 1.0

dagelijks levensonderhoud; wat iemand aan voedsel of inkomen nodig heeft om te kunnen leven
Vaak in de verbinding zijn dagelijks brood verdienen (met iets). In het christendom heeft dagelijks brood ook de bijbetekenis van 'avondmaalsbrood, het lichaam van Christus, het woord van God als voedsel voor de ziel'.

Algemene voorbeelden


Eén van die wezenlijke dingen is mijn werk. Het is mijn lust en mijn leven, mijn hartstocht en mijn dagelijks brood.

http://www.galeries.nl/mnexpo.asp?exponr=10197,

'Baert en Zoon' zouden mijn kapitaal beheren. Restte de vraag: 'Wat nu?' Ik hoefde niet meer te werken om mijn dagelijks brood te verdienen.

Mise-en-scène, Axel Bouts,

Naast degenen die hun dagelijks brood verdienen met de omgang met paarden, zijn er veel mensen die als liefhebbers gigantisch veel uren steken in hun hobby.

Meppeler Courant,

We bidden er immers: "Geef ons heden ons dagelijks brood". Het is duidelijk dat deze vraag slaat op het voedsel dat we elke dag uit Gods hand moeten krijgen. Maar het is even klaar dat een christen niet kan horen spreken over 'dagelijks brood', zonder meteen aan de eucharistie te denken, het "ware brood uit de hemel dat voedsel is voor eeuwig leven".

http://www.st-norbertus.be/

"Geef ons heden ons dagelijks brood". Het is duidelijk dat deze vraag slaat op het voedsel dat we elke dag uit Gods hand moeten krijgen. Maar het is even klaar dat een christen niet kan horen spreken over 'dagelijks brood', zonder meteen aan de eucharistie te denken, het "ware brood uit de hemel dat voedsel is voor eeuwig leven".

http://www.st-norbertus.be/

Eerst heeft hij het 'dagelijks brood' (dat zowel de eucharistische als menselijke gave betekent) in het Onze Vader afgesmeekt; nu hij het daadwerkelijk heeft ontvangen dankt hij de Gever en bidt hij om de gerechtigheid voor allen die niet voldoende delen in Gods mildheid.

http://www.latijnseliturgie.nl/