de boer op


de boer op 1.0

naar buiten; naar de buitenwereld toe

Algemene voorbeelden


Burgemeester en wethouders willen met het (voorlopige) standpunt van raad en college de boer op, waarbij middels zogenaamde ronde-tafelgesprekken diverse organisaties en groeperingen hun zegje over de herindeling mogen doen.

Meppeler Courant,

Vaste verbindingen


de boer op gaan

Zie: de boer op gaan

de boer op trekken

Zie: de boer op trekken

de boer op 2.0

ergens anders heen; weg

Algemene voorbeelden


Daarna ben ik gevlucht. De boer op, tot ik het idee kreeg om naar Compostela te gaan.

De bondgenoot, Marcella Baete,

Vaste verbindingen


de boer op gaan

Zie: de boer op gaan

de boer op trekken

Zie: de boer op trekken