de boer op trekken


de boer op trekken 1.0

naar buiten treden om ideeën, standpunten of producten aan de man te brengen

Algemene voorbeelden


Om te vermijden dat slechts een minderheid van de 4,9 miljoen geregistreerde kiezers zou opdagen, trok de 72-jarige president en leider van de Zanu-PF de voorbije weken de boer op. Hij beloofde vooral meer jobs (de werkloosheid bedraagt 40 procent).

De Standaard,

de boer op trekken 2.0

eropuit trekken

Algemene voorbeelden


Al naargelang de uitgestrektheid van hun velden en de omvang van hun naastenliefde gaven sommige twee kg. gerst, anderen drie kg. haver nog anderen vijf kg. tarwe aan hen die van dat hulpbetoon tijdig op de hoogte waren gebracht. Het nieuws van de graanbedeling was in minder dan geen tijd de dorpskom rond gegaan en iedereen trok te voet of per fiets de boer op.

De lange geboorte, Lut Ureel,