de botte bijl


de botte bijl 1.0

een grof, zwaar middel
Wordt vaak gebruikt in combinaties zoals de botte bijl hanteren of met de botte bijl en heeft meestal betrekking op financiële aangelegenheden.

Algemene voorbeelden


Voor de artsen ligt het quotum op 700 in 2004, 650 in 2005 en 600 vanaf 2006. Voor de tandartsen wordt dat 140 per jaar vanaf 2002. De botte bijl wordt niet gehanteerd. Als er in 2006 bijvoorbeeld 610 studenten als arts erkend willen worden, kan dat.

De Standaard,

Lang leek het erop dat op fysiotherapie alleen met de botte bijl kon worden bezuinigd, zegt P.J.M. Helders uit Utrecht, de enige hoogleraar fysiotherapie in Nederland.

NRC,

Alleen als de staat betrouwbaar, zorgvuldig en loyaal is, kan ze dat ook van de burger eisen. Anders niet. Daadkracht is heel iets anders dan de botte bijl.

NRC,

De oude baas is weggestuurd, het personeel is nog nauwelijks van de schok bekomen en de tijdelijk manager gaat gelijk met de botte bijl aan de slag.

Intermediair,

Bij een spoedig verwacht tekort van meer dan € 12 miljoen jaarlijks zal dan alleen nog maar de botte bijl werken.

http://www.haarlem.nl/smartsite20903.htm,

Temidden van zoveel onduidelijkheid was Helders dan ook aangenaam verrast toen hij vernam dat minister Borst (volksgezondheid) vorige week tegen ieders verwachting in terugkwam op haar besluit om tweehonderd miljoen gulden te bezuinigen door eenvoudigweg een eigen bijdrage van fysiotherapiepatiënten te vragen. De 'botte bijl' is vermeden. Borst gaat nu bezuinigen op wat heet 'een zorginhoudelijke manier', in overleg met de beroepsgroepen en verzekeraars.

NRC,

De Franse president zal immers aandringen op meer Amerikaanse ontwikkelingshulp, een vloek voor de meerderheid, die in haar bezuinigingsdrift al de botte bijl hanteerde in het "weggegooid" geld van ontwikkelingshulp.

De Standaard,

Beide teams lieten de botte bijlen in de kleedkamers en het waren zowaar de Schotten die het initiatief naar zich toetrokken.

De Standaard,