de dood met de kogel


de dood met de kogel 1.0

executie door middel van een schot

Algemene voorbeelden


Misschien stond op het onderbreken van een overste ook wel de dood met de kogel, wisten wij veel.

Een lichtgevoelige jongen, Walter van den Broeck,