de kat van de bakker heeft het gedaan


de kat van de bakker heeft het gedaan 1.0

het is niemands schuld
Als smoes om de schuld van zich af te schuiven.

Algemene voorbeelden


Hypocriet, schijnvroom, armezondaar, farizeeër, mystificateur, schijnchristen, van buiten kareel van binnen bordeel (kareel, vierkante gebakken steen, gew.), heeft farizeeërsstreken [...], bij hem heeft de kat van de bakker het gedaan (schuift de schuld van iets af).

http://members.upc.nl/m.otter7/handschriftontwikkeling/Big5/Idioticon.html