de laatste bus lichten


de laatste bus lichten 1.0

( Gezegd van postdiensten)
de laatste keer volgens een zich herhalend uurschema de poststukken uit een brievenbus komen ophalen voor verzending

Algemene voorbeelden


Daar werd zojuist de laatste bus gelicht.

Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt, Douwe Draaisma,