de mot zit in iets


de mot zit in iets 1.0

de kwaliteit van iets is verminderd; iets heeft zijn beste tijd gehad

Algemene voorbeelden


Volgens meester Snellaert waren de Van Callants voorwaar een roemrijk geslacht, ook al zat de mot er wat in de laatste tijd.

Sluitertijd, Erwin Mortier,

De mot zit in zijn lenigheid en sierlijkheid.

De Standaard,

Hij bewoog zich door de klas alsof hij aan een knaapje hing, met een geestdrift waar zwaar de mot in zat.

Mijn tweede huid, Erwin Mortier,