de wedstrijd dicteren


de wedstrijd dicteren 1.0

de wedstrijd zo beheersen dat de tegenpartij op geen enkele manier aan spelen toekomt; de wedstrijd domineren

Algemene voorbeelden


Beide incidenten hadden mogelijk invloed op het spel van PSV, dat weliswaar de wedstrijd dicteerde maar niet over de rust beschikte om de stand naar een verschil van drie of vier doelpunten te tillen.

NRC,