de wet MOT


de wet MOT 1.0

(recht en misdaad; archaïsch)

de wet waardoor de Meldplicht Ongebruikelijke Transacties werd opgelegd
De wet werd in 1993 ingevoerd en deze is in 2008 opgegaan in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
Zie ook : MOT

Algemene voorbeelden


De CRI verwacht dat na invoering van de Wet MOT financiële instellingen jaarlijks 100.000 tot 300.000 verdachte transacties zullen melden.

NRC,

Daarvoor geldt sinds vorig jaar de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT), waarin is bepaald dat banken bij justitie moeten melden als een klant meer dan 25.000 gulden cash geld wil storten of wisselen.

NRC,