decembercijfers


decembercijfers 1.0

financiële of economische gegevens over de maand december

Semagram (extra betekenisinformatie)


Decembercijfers…

zijn gegevens

  • [Toepassingsgebied of bereik] zijn financiële gegevens over de maand december

    Algemene voorbeelden


    Het resultaat is dat er volgens analisten koppen zullen rollen aan de top van de kledingafdeling. Diezelfde analisten hebben ook goed nieuws voor het bedrijf van Vandevelde. Want zij voorspellen dat de totale decembercijfers iets aanvaardbaarder zullen worden gemaakt door goede resultaten van enkele andere afdelingen, vooral dan voeding.

    http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=NFLB11012004_003,