decembernummer


decembernummer 1.0

in de maand december verschenen nummer van een tijdschrift
Ook wel gespeld als december-nummer.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een decembernummer…

is een tijdschriftnummer

   Algemene voorbeelden


   Apen zijn sociale dieren, net als wij. Ze gaan binnen hun groep zelfs hechte vriendschappen aan, zo staat beschreven in het decembernummer 2010 van Psychologie Magazine.

   http://www.goeievraag.nl/vraag/mens-enige-dier-zwak-zwakkelingen.54988?p=1&sortby=date,

   Pamela Anderson heeft de berichten dat ze zwanger zou zijn van de raprocker Kid Rock ontkend [...]. Toch insinueert Kid Rock in het decembernummer van Spin Magazine dat er gezinsuitbreiding op komst is.

   ANP,

   In de zomer van 1960, ruim twintig jaar nadat het plaatsgevonden had, schreef ik het verhaal Vivisectie, over de eerste oorlogsdag op 10 mei 1940 [...]. Zoals ik het onthouden had schreef ik het. Vijf maanden later werd het gepubliceerd in het decembernummer van Podium.

   De weerspiegeling, Jan Wolkers,

   Al je vakantiedagen opnemen is geen schande, daar heb je ze voor gekregen, zegt Zalm in het decembernummer van 'Wij van Financiën'.

   NRC,

   Het middeleeuwse dorp Roselo, nu bekend als Reusel. Een echt dorp, met al vroeg een kerk in haar midden. Het eerste archeologisch onderzoek vond plaats in augustus 1995 op het schoolplein van De Klimop. In het decembernummer van De Schééper vertelde Jan Lavrijsen al over deze succesvolle proefopgraving.

   http://www.kempenweb.nl/heemkunde/

   Hierbij willen wij de vertaling geven van een artikel dat verschenen is in het decembernummer 2000 van het Amerikaans maandblad Of Cour Backs.

   http://home2.planetinternet.be/mariejev/lesbisch%20zijn/lesbische%20boekhandel.htm

   De archeologen die de vondst in Jinmium hebben gedaan zullen daar verslag van doen in het decembernummer van het gerenommeerde Britse tijdschrift voor archeologie, Antiquity.

   De Standaard,

   De Vereniging van Nederlandse Allied Aircrew Helpers. Het blad van deze vereniging besteedde in het decembernummer '95 aandacht aan de hulp aan onderduikers in Meppel en de regio, de activiteiten van de knokploegen met verzetsmensen uit Meppel en omgeving en de ontsnappingsroutes van geallieerde vliegers vanaf Meppel naar het Zuiden.

   Meppeler Courant,

   Alleen de paters kruisheren hebben het, in het decembernummer van 'Kruis en wereld', nodig geoordeeld naar deze afschuwelijke Kristallnacht te verwijzen.

   Op toernee met Leopold Sondag, Ward Ruyslinck,