deeltijd-WW


deeltijd-WW 1.0

(sociale politiek [politiek algemeen])

WW-uitkering die werkgevers kunnen aanvragen voor werknemers die zij, vooral als gevolg van een crisis, minder kunnen laten werken en die ervoor zorgt dat werknemers voor het bedrijf toch behouden blijven

Semagram


Deeltijd-WW…

is WW; is een uitkering

 • [Toepassingsgebied of bereik] wordt aangevraagd voor een gedeelte van de werkuren in een werkweek

  Hoofdsemagram: WW


  Algemene voorbeelden


  U blijft bij deeltijd-WW volledig in dienst bij uw werkgever. In de praktijk wordt uw werk tot maximaal de helft teruggebracht. Voor de niet-gewerkte uren krijgt u een uitkering (WW). Omdat u nog wel volledig in dienst bent, heeft u geen sollicitatieplicht zoals bij een volledige WW-uitkering. Na afloop van de deeltijd-WW krijgt u weer uw 'oude' aantal uren terug. Gebeurt dat niet, dan moet uw werkgever de WW-uitkering deels terugbetalen. Dat geldt ook wanneer hij u voortijdig ontslaat.

  http://www.cnvbedrijvenbond.nl/veelgestelde-vragen/deeltijd-ww/

  Als uw werkgever minder werk heeft door de economische crisis, dan kan hij mogelijk de regeling deeltijd-WW gebruiken. Sommige werknemers gaan dan minder werken. Voor de uren die u minder werkt, ontvangt u tijdelijk een uitkering volgens de Werkloosheidswet (WW). Uw werkgever hoeft u dan niet te ontslaan en kan u weer inzetten als de economische situatie verbetert.

  http://www.postbus51.nl/nl/home/themas/belastingen-uitkeringen-en-toeslagen/uitkering-bij-werkloosheid/werkloosheidswet-ww-/hoe-werkt-de-tijdelijke-regeling-deeltijd-ww.html

  Combinatiemogelijkheden


  met ander, nevengeschikt substantief


  • zowel werktijdverkorting als deeltijd-WW

  De bonden en de ondernemingsraad willen zoveel mogelijk banen bij Fokker behouden door uitbreiding van deeltijdwerk en door tijdelijke werktijdverkorting. Ook willen ze dat Fokker de mogelijkheden nagaat om 'boventallige' werknemers gedeeltelijk in dienst te houden en gedeeltelijk een werkloosheidsuitkering te verstrekken. Zowel werktijdverkorting als deeltijd-WW zou medewerking vergen van het ministerie van sociale zaken.

  https://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000030779:mpeg21:a0010,