deeltijdbaan


deeltijdbaan 1.0

baan die geen volledige werkweek vergt; baan in deeltijd; parttimebaan

Semagram


Een deeltijdbaan…

is een baan

   Algemene voorbeelden


   Een optimale situatie kan worden bereikt als zowel de man als de vrouw over een volwaardige deeltijdbaan kan beschikken en daarnaast allebei een deel van de zorgtaken verrichten.

   Nederlands Dagblad,

   De regeringspartijen willen dat ook in de nieuwe wet bijverdienen in de bijstand mogelijk blijft. Rutte wilde af van de bepaling in de huidige bijstandswet dat bijverdiensten tot een bepaalde grens niet in mindering worden gebracht op de uitkering. Het CDA kwam met een voorstel om dat toch mogelijk te maken, mits het gaat om bijverdiensten die niet langer duren dan een half jaar en die uitzicht bieden op een blijvende volledige baan of deeltijdbaan.

   ANP,

   Er is wel een belangrijk verschil; in de marktsector gaat het daarbij voor bijna de helft om kleine deeltijdbanen van minder dan 12 uur per week, terwijl in de kwartaire sector slechts een op de zeven deeltijdbanen kleiner dan 12 uur per week is.

   NRC,

   "Het is maar goed dat ze fulltime werkt, want met een deeltijdbaan zou ze een hoge functie in de wetenschap wel kunnen vergeten", zegt prof. Maaike Meijer, directeur van het Centrum voor Gender en Diversiteit in Maastricht.

   http://www.genderdiversiteit.unimaas.nl/archief/kruk_arc.htm,

   Ik ga altijd mee en combineer het met cursussen en een deeltijdbaan in het onderwijs.

   NRC,

   Het aandeel deeltijdbanen op het totaal aantal banen is in dezelfde periode meer dan verdubbeld: het steeg van 14 naar 30 procent.

   http://www.vinex-locaties.nl/Infocorner/VijfdeNotaH1.PDF,

   Als gevolg van het toenemende aantal deeltijdbanen is de jaarlijkse stijging van de werkgelegenheid in personen groter dan de werkgelegenheid in arbeidsjaren.

   NRC,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   • deeltijdbaantje