deeltijdontslag


deeltijdontslag 1.0

(arbeidsmarkt)

vorm van ontslag waarbij een werknemer voor een deel van de werktijd wordt ontslagen; ontslagregeling waarbij een werknemer voor een deel van de werktijd wordt ontslagen

Algemene voorbeelden


Met deeltijdontslag kunnen mensen gedeeltelijk in dienst blijven als er bij een bedrijf niet genoeg werk meer is.

NOS Nieuws,

De werkgevers willen daarnaast de mogelijkheid behouden om bepaalde groepen personeel verplicht een kortere werkweek op te leggen. Op dit punt, dat voor de bonden zwaar weegt omdat zij dit als een vorm van deeltijdontslag beschouwen, lijken de werkgevers echter wel bereid tegemoet te komen.

NRC,

Van deeltijdontslag is bijvoorbeeld sprake als twee volledige arbeidsplaatsen vervallen en de werkgever daarom vier werknemers voor 50 % wil ontslaan.

http://www.cadans.nl/d/da/dab/dab.html