deeltijdpensioen


deeltijdpensioen 1.0

(pensioenen, pensioenfondsen [arbeid algemeen])

pensioen waarbij een oudere werknemer slechts een gedeelte van de week werkt en hiervoor inkomen ontvangt, en voor het andere gedeelte van de week dat hij niet werkt, pensioen ontvangt; pensioensuitkering voor een gedeelte van de werktijd

Semagram


Een deeltijdpensioen…

is een pensioen

 • [Toepassingsgebied of bereik] betreft een vorm van pensioen waarbij een oudere werknemer slechts een gedeelte van de week werkt en hiervoor inkomen ontvangt, en voor het andere gedeelte van de week pensioen ontvangt

  Algemene voorbeelden


  De FHPP wil Philips ook gaan voorstellen om een deeltijdpensioen in te voeren voor het hoger personeel. "Een werknemer moet de gelegenheid krijgen om voor bij voorbeeld de helft van zijn oorspronkelijke werktijd vervroegd met pensioen te gaan. In de tijd dat hij nog blijft werken kan hij nieuwkomers inwerken."

  https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010825963:mpeg21:a0221,

  Het deeltijdpensioen is volgens de verzekeraars "een succesvolle manier om de onvruchtbare en kostbare tweedeling óf je werkt, óf je bent uitgerangeerd" op te heffen.

  Reformatorisch Dagblad,

  Deeltijdpensioen moet vanaf 55 jaar mogelijk zijn. Dit is niet alleen qua financiering aantrekkelijk, maar het geeft oudere werknemers ook de mogelijkheid voor een geleidelijke uittreding uit het arbeidsproces.

  http://www.anbo.nl/

  Deeltijdpensioen houdt in dat oudere werknemers deeltijdwerk kunnen combineren met pensioen.

  NOS Nieuws,