demarche


demarche 1.0

initiatief om iets gedaan te krijgen van de instanties die daarover de bevoegdheid hebben of die daarop invloed kunnen uitoefenen

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een demarche…

is een initiatief

 • [Doel of bestemming] dient om instanties die daarover zeggenschap hebben, ertoe te bewegen om iets te realiseren
 • [Milieu] komt vooral voor in de wereld van de diplomatie

  Algemene voorbeelden


  Vervolgens hebben de Duitsers zich opgeworpen als bemiddelaars in de Baltische kwestie, en zij hebben de Russen, vermoedelijk niet tevergeefs, opgeroepen toch vooral hun troepen voor de afgesproken datum uit Estland en Letland weg te halen. Weliswaar zal Parijs tegen deze demarche geen principiële bezwaren aanvoeren, maar het heeft graag tijdig inzicht in Duitse diplomatieke manoeuvres.

  NRC,

  Het was zondag, de vijfde dag van de bezetting. Vilém kwam om tien uur 's morgens in het hotel om mij op de hoogte te stellen van de situatie. Hij was somber gestemd. Svoboda had volgens hem de zaak verprutst. Wat de president had moeten doen was voor het forum van de wereld een fel protest formuleren. Hij had daarbij de eis moeten stellen dat een zwaargewicht uit het Kremlin bij hem op het matje zou komen. De houding van de bevolking zou hem bij zo'n démarche tot steun zijn geweest. Zijn besluit om zelf naar Moskou te gaan was daarentegen een zwaktebod.

  Alles wat het geval is, Milo Anstadt,

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • een demarche doen
  • een demarche ondernemen

  De Belarussische autoriteiten wezen op de veel voorkomende praktijk van onderfacturatie en de exporteur vermoedde corruptie omdat de goederen onder TIR-carnet reisden en daarom volgens hem buiten de gewone controlebevoegdheid van de Belarussische douane vielen [...]. Naar aanleiding van deze moeilijkheden en de demarches die de ambassade van België te Moskou vervolgens heeft ondernomen, heeft de h. V. Makarevitsj, de voorzitter van het State Customs Committee van Belarus de ambassade gevraagd de Belgische exporteurs te wijzen op de procedure die geldt bij het overschrijden van de Belarussische grens.

  http://www.obcebdbh.be/export/centre-information/publications/revues-ce/2000_nl/bh09/reglem-belarus_nl.html

  De ambassadeurs van de zogeheten EU-trojka deden hun demarche op de dag dat het Koerdische parlement in Den Haag werd opgericht, twee weken geleden.

  NRC,

  met adjectief ervoor


  • een concrete demarche
  • een diplomatieke demarche
  • een internationale demarche
  • een officiële demarche
  • een politieke demarche

  Alles samen ging het gewoon om de oorspronkelijke onwil van de religieuze orden, - ondertussen hebben enkelen zich in orde gesteld, - om zich te onderwerpen aan de wetgeving inzake arbeidsovereenkomsten en de verplichte bijdragen [...]. Deze onwil werd zowel door de Raad van State gedekt als door het Hof van Cassatie en de Rijksdienst in gevolge diplomatieke demarches van de hogere kerkelijke overheid.

  http://users.skynet.be/sky50779/recht1.htm

  Heel wat KHN zijn sedert begin 2000 gefusioneerd of hebben concrete demarches ondernomen om te beantwoorden aan de accreditatievoorwaarden.

  http://www.fccib.be/cgi-bin/WebObjects/cci.woa/wa/default?language=NL

  Nederland heeft vorige week in een officiële demarche om opheldering verzocht, maar verder nog geen actie ondernomen.

  NRC,

  demarche 2.0

  ((vooral) in België)

  ongewoon, onverwacht initiatief vanwege een overheid of een andere bestuurlijke instantie

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een demarche…

  is een initiatief

  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] wijkt af van wat de initiatiefnemer eigenlijk behoort te doen of verwacht wordt te doen
  • [Handelende persoon] wordt ondernomen door een overheid of door een andere bestuurder

   Algemene voorbeelden


   Op 21 maart 1917 kondigt von Bissing de federalisering van België aan, maar eind 1917 roept de Raad van Vlaanderen de Vlaamse onafhankelijkheid uit. Veel praktische gevolgen hebben deze demarches niet. De Raad probeert zich enkel tot officieel vertegenwoordiger van Vlaanderen op te werpen om deel te kunnen nemen aan eventuele vredesonderhandelingen na de oorlog.

   http://users.pandora.be/frankie.schram/inl/000.html

   Bourlet, inmiddels uitgegroeid tot de Waalse Di Pietro, kreeg van minister van Justitie Stefaan De Clerck te horen dat hij mag spreken en de volle steun heeft van de minister. Maar blijkbaar niet van zijn korpsoverste. De Clerck werd hier even brutaal te kijk gezet. Hij moest zich gisteren verantwoorden in het parlement en werd ondervraagd over een disciplinaire procedure waar hij geen enkele vat op heeft. Maar hij had zich voorbereid. De Clerck praatte met Thily en kon meedelen dat er geen sanctie dreigt voor Bourlet. Het omstreden gesprek was plots niets meer dan een informatieronde. Thily zag haar schadelijke demarche omgebogen tot een onschuldige babbel. Is het geen tijd dat De Clerck Thily ontbiedt, om deze mevrouw duidelijk te maken wat er deze dagen van haar wordt verwacht?

   De Standaard,