denkkracht


denkkracht 1.0

kracht om over iets na te denken; vermogen tot denken; denkvermogen; ook: mate waarin het denkvermogen gebruikt wordt; kracht van het denkvermogen

Semagram


Denkkracht…

is een kracht

 • [Object betroffen] betreft de kracht, het vermogen tot nadenken

  Hoofdsemagram: kracht


  Algemene voorbeelden


  Wie op de verdiensten van Iris Murdoch wil afdingen kan altijd citaten vinden en argumenten bedenken, maar zo iemand doet zichzelf tekort. Haar combinatie van vertelkunst, denkkracht en openheid voor onbekende ervaringen activeert niet alleen haar personen, maar ook de lezer.

  NRC,

  Ik heb nog nooit een vis vrolijk of gelukkig zien kijken, terwijl toch de denkkracht die vissen toegeschreven wordt echt geen naam hebben mag.

  Boze brieven van Bijkaart, W.F. Hermans,

  Aristoteles mocht het meemaken dat muziek als zelfstandige kunst werd aanvaard. En hij hield er dan ook van om zijn zegje erover te doen. Zo poneerde hij dat het octaaf te vereenzelvigen is met de denkkracht (noëron), de kwint met het waarnemingsvermogen (aisthetikon) en de kwart met de levenskracht (hektion).

  http://urgent.rug.ac.be/swentelomania/ancient/frames.html

  Laten wij aannemen, dat de mens over drie 'werktuigen' beschikt om het mysterie van het heelal, zijn eigen bestaan en de wereld om zich heen te doorgronden: de rede, dus logisch denken; de verbeelding (of inspiratie, of creativiteit) en de zintuiglijke waarneming. Simpeler gezegd: denkkracht, gevoel, ogen.

  NRC,

  Ook het slordige geheugenbeheer van de Mac was een crime. Tussen programma's was het voortdurend touwtrekken om denkkracht. En de Mac was minder robuust dan de Windows-pc: een falende applicatie kon een machine volledig laten vastlopen. Die euvels zijn onder MacOS X verholpen.

  de Volkskrant,

  Juist vanuit de intellectuele en culturele wereld wordt veel van de denkkracht voor de nieuwe media geleverd.

  http://www.rks.nl/,

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • denkkracht aanboren
  • een beroep doen op de denkkracht
  • denkkracht mobiliseren

  Baartmans geeft toe dat je het risico loopt dat de toch al niet hoge kwaliteit van de ambtenaren door zo'n beleid verder daalt. Maar hier staat volgens hem tegenover dat door de reserveringen de denkkracht en creativiteit van bijna een derde deel van de bevolking eindelijk kan worden aangeboord.

  NRC,

  Mede omdat de kennis van ICT steeds schaarser wordt, is het goed om de mogelijkheden te bezien om de kennis en denkkracht ten behoeve van de strategische beleidsontwikkeling aangaande ICT Overheid te mobiliseren.

  http://www.minbzk.nl/e-overheid/1.1.asp

  Politici die een beroep doen op de denkkracht van de achterban om bij te dragen met ideeën, analyses, ervaringsgegevens.

  De Standaard,

  met adjectief ervoor


  • autonome denkkracht
  • buitengewone denkkracht
  • creatieve denkkracht
  • doelgerichte denkkracht
  • innovatieve denkkracht
  • intellectuele denkkracht
  • pure denkkracht
  • superieure denkkracht
  • voldoende denkkracht
  • de beschikbare denkkracht
  • zijn laatste denkkracht

  Wanneer mensen overtuigd zijn dat alleen hun autonome denkkracht en vermogen tot analyse de normen en overtuigingen opbouwen die hun leven bepalen, dan blijft er weinig ruimte voor het gezag van tradities.

  De Standaard,

  De schrijver, die met pure denkkracht en de onbeperkte mogelijkheden van het schrijven zelf zijn gevangenschap in de ketens van geschiedenis, psychologie en metafysica zo kan vervormen dat het wel vrijheid lijkt.

  NRC,

  Maar het kon ook zijn dat zij van niets wist en misschien dacht dat hij op de bank in slaap was gevallen; hoe dan ook: met zijn laatste denkkracht besloot hij er niets over te zeggen, en voor de rest te vertrouwen op Machtelds goede manieren.

  Spitzen, Thomas Rosenboom,

  "We hebben met z'n allen voldoende denkkracht en creativiteit om de onderneming te laten groeien."

  http://www.nrc.nl/geld/1022820678698.html,

  Gelukkig voor de lezer én voor de creatieve denkkracht van de auteur "vergeet" De Laender die uitgangspunten zodra hij de verschrikkelijke dimensie van de Shoah met haar "inslag van tragiek, paradoxie, en absurditeit" (P.J. Bouman) tracht te vatten.

  De Standaard,

  Een wiskundige in Utrecht schrijft dat het gedrag van de 'tippetop', het champignon-achtige tolletje dat zich al draaiende ondersteboven keert en tenslotte op zijn steeltje draait, helemaal niet 'de beschikbare denkkracht te boven gaat', althans niet zijn kracht.

  NRC,

  Dit pad bestaat vooral daaruit dat de chaotische maalstroom van gedachten tot zwijgen wordt gebracht, en dat er een doelgerichte denkkracht voor in de plaats komt.

  http://www.bureve.com/jan/essays/hindoei.htm

  Russell raakte al snel gefascineerd door de buitengewone denkkracht van Wittgenstein, en vroeg hem mee te werken aan zijn onderzoek binnen de filozofische logika.

  De Standaard,

  Hij trof er Hillary Rodham, in veel opzichten zijn tegenpool in directheid en intellectuele denkkracht.

  NRC,

  Het waren enorme verwachtingen die ik van de academie had. Maar de superieure denkkracht die ik er hoopte te vinden, was er niet.

  Alles over Tristan, Tommy Wieringa,

  Het bestuur denkt [...] een juiste combinatie te hebben gevonden van benodigde bestuurlijke competenties en innovatieve denkkracht.

  http://www.xs4all.nl/~tnopc/bc80/main.html,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: van

  • de denkkracht van de achterban
  • de denkkracht van de auteur
  • de denkkracht van een derde deel van de bevolking

  Baartmans geeft toe dat je het risico loopt dat de toch al niet hoge kwaliteit van de ambtenaren door zo'n beleid verder daalt. Maar hier staat volgens hem tegenover dat door de reserveringen de denkkracht en creativiteit van bijna een derde deel van de bevolking eindelijk kan worden aangeboord.

  NRC,

  Deze enkele bedenkingen hebben, zoals hoger aangestipt, evenwel vooral betrekking op de methodologische uitgangspunten van het boek. Gelukkig voor de lezer én voor de creatieve denkkracht van de auteur "vergeet" De Laender die uitgangspunten zodra hij de verschrikkelijke dimensie van de Shoah met haar "inslag van tragiek, paradoxie, en absurditeit" (P.J. Bouman) tracht te vatten.

  De Standaard,

  Politici die een beroep doen op de denkkracht van de achterban om bij te dragen met ideeën, analyses, ervaringsgegevens.

  De Standaard,

  • de denkkracht van Wittgenstein

  Russell raakte al snel gefascineerd door de buitengewone denkkracht van Wittgenstein, en vroeg hem mee te werken aan zijn onderzoek binnen de filozofische logika.

  De Standaard,

  in voorzetselgroep


  • bij gemis aan denkkracht
  • het gebrek aan denkkracht
  • verlies aan denkkracht

  Men vindt dan ook als basisfout in het vrouwelijk karakter de onrechtvaardigheid. Die ontstaat in de eerste plaats door het gebrek aan verstand en denkkracht, maar wordt nog versterkt door het feit dat zij, als zwakkeren, door de natuur niet met kracht, maar met list uitgerust zijn: vandaar hun instinctieve sluwheid en hun onuitroeibare neiging om te liegen.

  http://user.online.be/debrug/diabasis/,

  Bij gemis aan denkkracht en kritisch vermogen volgden de Russische communisten de oude tradities.

  Alles wat het geval is, Milo Anstadt,

  Zaadverlies was in de ogen van oosterse wijsgeren verlies aan vitaliteit en denkkracht.

  Twee eendjes en wat brood, Renate Rubinstein,

  • uitmunten in denkkracht

  Het conflict is nooit opgelost, tot grote spijt van Du Perron, die grote bewondering had voor Slau al heeft hij ergens geschreven dat deze niet uitmuntte in denkkracht.

  Wie ik tegen kwam, C.J. Kelk,

  • met denkkracht

  De schrijver, die met pure denkkracht en de onbeperkte mogelijkheden van het schrijven zelf zijn gevangenschap in de ketens van geschiedenis, psychologie en metafysica zo kan vervormen dat het wel vrijheid lijkt.

  NRC,

  • op eigen denkkracht

  Een jongen die op eigen denkkracht aan de Pinkstergemeente was ontsnapt, voelde meteen aan dat zulk geratel au fond wervend was, stap één bij het winnen van zieltjes in nood.

  Dwarskijker, Rudy Vandendaele,

  • van denkkracht getuigen
  • monumenten van denkkracht

  In zijn artikel '2000 is te mooi om voorbij te laten gaan' [...] betreurt Gijsbert van Es het dat er tot nu toe geen cultuurdragers zijn opgestaan in kringen van kunst, wetenschap, onderwijs en religie, die een millenniumplan hebben gelanceerd dat getuigt van denkkracht, sociaal engagement, gevoel voor schoonheid, historisch besef en zin in de toekomst.

  NRC,

  Bekijk de prachtige Maria Magdalena-basiliek in Vézelay waarin het licht een fundamentele rol speelt, verlies u in de uitdagende vertikaliteit van de gotiek, verdiep u in de monumenten van denkkracht die de middeleeuwse filozofen hebben opgericht, exploreer de symbolisch-kreatieve wereld van miniaturisten en schilders, ontmoet de rijke sculpturale verscheidenheid die zovele kapitelen siert.

  De Standaard,

  Van veel denkkracht getuigen deze vondstjes bovendien niet.

  Cultuur is oorlog, Leo De Haes,

  met telwoord ervoor


  • veel denkkracht

  Voordat het zover is loont het om veel denkkracht en creativiteit in dit vraagstuk te investeren.

  http://www.anaxagoras.nl/publicaties.htm

  Van veel denkkracht getuigen deze vondstjes bovendien niet.

  Cultuur is oorlog, Leo De Haes,

  met bezittelijk voornaamwoord


  • je denkkracht
  • haar denkkracht
  • mijn denkkracht
  • onze denkkracht
  • zijn denkkracht

  Als ik met hem discussieer gebruik ik al mijn denkkracht om de zijne net te evenaren.

  NRC,

  Maar het kon ook zijn dat zij van niets wist en misschien dacht dat hij op de bank in slaap was gevallen; hoe dan ook: met zijn laatste denkkracht besloot hij er niets over te zeggen, en voor de rest te vertrouwen op Machtelds goede manieren.

  Spitzen, Thomas Rosenboom,

  Het beste jongetje van de klas is de baas geworden. En natuurlijk heeft hij overal net iets meer verstand van dan de rest. Hij heeft immers de meeste ervaring. Hij voegt waarde toe middels zijn denkkracht, analytisch vermogen, creativiteit wellicht. Hoe dan ook, hij is de boei waarop zijn team drijft.

  https://talentontwikkeling.com/actueel/weblog/leiderschap/236-waarde-toevoegen-of-je-ego-strelen,

  "Het is de plicht van de mens zijn verstand te gebruiken. Maar van zogauw je dat in geloofszaken doet, is je rust inderdaad naar de vaantjes. Maar anderzijds stemt het je gelukkig te weten dat je gebruik maakt van alle krachten die je geschonken werden. Je spierkracht, je denkkracht. Een mens is meer dan een stel beenderen."

  Wij, heksen, Roger Pieters,

  Zoals we de werkelijkheid in de ons bekende wereld definiëren met metaforen, zo vormen we ook de 'ontallijke werelden' die onze denkkracht ons toestaat aan te nemen, met behulp van de termen die we daarvoor hebben ontworpen, de conventies van het verhaal.

  NRC,

  Zij kan dus mannen aan, dacht Trophonios. Hun driften beheerst zij met haar denkkracht.

  De reis naar Kithira, Andreas Burnier,

  'Mijn zelfrespect is naar de vanen, mijn denkkracht is om van te huilen, mijn geestelijke waarden bevinden zich onder het nulpunt en mijn seksualiteit zit in een doodlopende steeg.'

  Uitgeverij Guggenheimer, Herman Brusselmans,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • denkkracht en creativiteit
  • denkkracht en kritisch vermogen
  • denkkracht en verbeelding
  • kennis en denkkracht
  • verstand en denkkracht

  Tegelijkertijd zullen we alle denkkracht en verbeelding nodig hebben om esthetische en landschappelijke cultuurwaarden te combineren met recreatie, natuurontwikkeling, agrarische bedrijvigheid en – als onderdeel van een afgewogen visie – bewoning.

  http://www.e-stem.nl/,

  Men vindt dan ook als basisfout in het vrouwelijk karakter de onrechtvaardigheid. Die ontstaat in de eerste plaats door het gebrek aan verstand en denkkracht, maar wordt nog versterkt door het feit dat zij, als zwakkeren, door de natuur niet met kracht, maar met list uitgerust zijn: vandaar hun instinctieve sluwheid en hun onuitroeibare neiging om te liegen.

  http://user.online.be/debrug/diabasis/,

  Bij gemis aan denkkracht en kritisch vermogen volgden de Russische communisten de oude tradities.

  Alles wat het geval is, Milo Anstadt,

  Mede omdat de kennis van ICT steeds schaarser wordt, is het goed om de mogelijkheden te bezien om de kennis en denkkracht ten behoeve van de strategische beleidsontwikkeling aangaande ICT Overheid te mobiliseren.

  http://www.minbzk.nl/e-overheid/1.1.asp

  Baartmans geeft toe dat je het risico loopt dat de toch al niet hoge kwaliteit van de ambtenaren door zo'n beleid verder daalt. Maar hier staat volgens hem tegenover dat door de reserveringen de denkkracht en creativiteit van bijna een derde deel van de bevolking eindelijk kan worden aangeboord.

  NRC,

  Voordat het zover is loont het om veel denkkracht en creativiteit in dit vraagstuk te investeren.

  http://www.anaxagoras.nl/publicaties.htm

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding