derangeren


derangeren 1.0

((vooral) in België)

storen

Semagram (extra betekenisinformatie)


Derangeren…

is een handeling

   Hoofdsemagram: storen


   Algemene voorbeelden


   Maurice zei nooit wat, dus nu ook niet, maar hij was wel onder de indruk. 'Zet u, zet u.' 'Derangeren wij u niet?' 'Jongeman, ik heb de hele nacht gewrocht, een zekere verpozing is me zeker toegestaan.'

   Het verdriet van België, Hugo Claus,

   "Als 't niet derangeert," zegt hij, "zou ik u willen vragen, juffrouw, of ik u mag inviteren, als 't zou passen, ge weet nooit, om met mij naar de opera te gaan, ik heb toevallig een kaartje over."

   Het verdriet van België, Hugo Claus,