detail


detail 1.0

klein, ondergeschikt deel uit een groter geheel, dat men apart beschouwt, beschrijft enz.
Soms met de negatieve bijgedachte van de mindere relevantie tegenover het geheel.

Semagram


Een detail…

is een deel

 • [Geheel] is een deel van een concreet of abstract geheel
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is klein in verhouding tot het geheel waarvan het deel uitmaakt of tot grotere onderdelen daarvan

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • belangrijk detail
  • kenmerkend detail
  • onbelangrijk detail
  • opmerkelijk detail
  • opvallend detail
  • sprekend detail
  • storend detail
  • verrassend detail

  De energie komt hier voort uit een chemische reactie, namelijk uit die van de verbranding van hout. Een belangrijk detail hierbij is dat de geproduceerde hoeveelheid CO2 gecompenseerd wordt door het fotosyntheseproces bij groene planten.

  http://users.pandora.be/schevenels/pieter/eindwerk.pdf,

  Daarom focust de nieuwe collectie zich ook op de kenmerkende details van de Levi's jeans en is als zodanig te beschouwen als een herinterpretatie van de oerjeans, maar wel in een eigentijdse vertaling.

  http://www.gayworld.be/lifestyle/mode/levis.php,

  Onze studentengeneratie was onbezorgder en volgens mij ook gelukkiger. Een opvallend detail: voor de colleges werd er destijds in de grote aula soms gezongen.

  De Standaard,

  • financiële details

  De koper is GGS Management, een nieuwe verzekeringsholding van het Canadese Goran Capital en van Goldman Sachs. Financiële details werden niet bekendgemaakt.

  De Standaard,

  • nadere details
  • verdere details

  Nadere details over de inhoud van het plan zouden pas in de loop van de middag naar buiten worden gebracht.

  NRC,

  Het doorlopend potentieel neerslagtekort is het verschil dat in het zomerhalfjaar optreedt tussen de verdamping boven kort gras (de 'potentiële verdamping') en de neerslag, iedere keer geaccumuleerd vanaf het voorafgaande tijdvak in het zomerhalfjaar met een vochtverzadigde bodem (zie voor verdere details de technische verantwoording, achterin dit rapport).

  http://www.knmi.nl/onderzk/index-nl.html

  • een technisch detail
  • technische details

  De bediening heeft men snel onder de knie, mede dankzij de Nederlandse gebruiksaanwijzing die u stap voor stap door alle mogelijkheden leidt. Deze gebruiksaanwijzing begint eenvoudig om te eindigen bij de meest technische details.

  http://www.ess-beveiligingen.nl/,

  als object bij een werkwoord


  • details geven over iets
  • nadere details geven over iets

  Het elektriciteitsbedrijf EDF, die de kerncentrales en stuwdammen beheert, weigert nadere details te geven over de militaire bescherming van hun installaties.

  De Telegraaf,

  in voorzetselgroep


  • iets in detail behandelen
  • iets in detail beschrijven

  Indien nodig, moet de kmo-consultant in staat zijn de tussenkomst van specialisten aan te bevelen teneinde de diverse domeinen meer in detail te behandelen.

  http://www.gomb.be/databases/consultnl/sdrbc_art_04_cons.htm#anch530715721

  Eenmaal de grote lijnen van het ontwerp vastgelegd gaan we verder met in detail te beschrijven hoe de verschillende modules in elkaar zitten.

  http://users.pandora.be/vanheldenj/Systeemanalyse.doc

  • iets in detail bespreken

  Het EG-milieubeleid heeft geleid tot meer dan driehonderd richtlijnen, verordeningen en beschikkingen die vrijwel het gehele milieuthema bestrijken. Het is uiteraard een onbegonnen werk al deze voorschriften in detail te bespreken.

  http://www.emis.vito.be/EMIS/Media/syllabus_milieurecht.pdf

  • iets tot in detail weten

  De overheid werd geacht tot in detail te weten hoe de samenleving eruit moest zien.

  http://www.ser.nl/publicaties/default.asp?desc=publicaties_bulletins_200109_1

  Vaste verbindingen


  pikant detail


   Zie: pikant detail

  pittig detail


   Zie: pittig detail

  saillant detail


   Zie: saillant detail

  tot in het kleinste detail


   Zie: tot in het kleinste detail

  in detail treden


   Zie: in detail treden

  op de details letten


   Zie: op de details letten

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • afwerkdetail
  • afwerkingsdetail
  • beelddetail
  • couturedetail
  • decodetail
  • geluidsdetail
  • implementatiedetail
  • inkomensdetail
  • interieurdetail
  • klankdetail
  • kostuumdetail
  • ontwerpdetail
  • oppervlaktedetail
  • planningdetail
  • prijsdetail
  • privédetail
  • proceduredetail
  • schaduwdetail
  • smockdetail
  • tekstdetail

  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • detailafbeelding
  • detailafwerking
  • detailakkoord
  • detailanalyse
  • detailbeeld
  • detailbeschrijving
  • detailbeslissing
  • detailboekje
  • detailcommentaar
  • detaildossier
  • detailfolder
  • detailfoto
  • detailfotografie
  • detailfout
  • detailfreak
  • detailgegevens
  • detailgrootte
  • detailinformatie
  • detailinrichting
  • detailkaart
  • detailkarakter
  • detailkenmerk
  • detailkennis
  • detailkritiek
  • detailkwestie
  • detaillijn
  • detailmodel
  • detailniveau
  • detailonderwerp
  • detailonderzoek
  • detailontwatering
  • detailontwerp
  • detailoplossing
  • detailopname
  • detailoverzicht
  • detailpagina
  • detailplan
  • detailplanning
  • detailpresentatie
  • detailproces
  • detailprogramma
  • detailpunt
  • detailregel
  • detailreportage
  • detailrijk
  • detailschema
  • detailscherpte
  • detailshot
  • detailstructuur
  • detailstudie
  • detailtekst
  • detailuitwerking
  • detailvergroting
  • detailverloop
  • detailverschil
  • detailvraag
  • detailweergave
  • detailwerk
  • detailwerking
  • detailwijziging
  • detailzicht
  • detailzoeker

  detail 2.0

  afbeelding

  Bron: Regionaal Archief Tilburg
  (CC BY-NC-SA 2.0)

  (bouwconstructies [techniek])

  gedeelte of bijzonderheid van een bouwconstructie, waarvoor vaak een bouwtechnische tekening op grote schaal wordt uitgewerkt

  Betekenisbetrekking


  specialisering
  Betrokken betekenissen1.0 : 2.0

  Semagram


  Een detail…

  is een deel

  • [Geheel] is deel van een bouwconstructie
  • [Functie] dient vaak als dragend onderdeel of als aansluiting bij een ander constructieonderdeel
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] heeft vaak een complexere technische structuur en moet voldoen aan allerlei bouwkundige eisen, bv. inzake brandveiligheid, draagvermogen enz.; wordt veelal afgebeeld in tekeningen op grote schaal

   Algemene voorbeelden


   Specifieke leerdoelen: De student is in staat om van een zelf ontworpen, eenvoudig bouwwerk van niet-steenachige materialen: - de draagstructuur inclusief knopen te ontwerpen [...], - details zodanig te ontwikkelen rekening houdend met de maakbaarheid en bouwvolgorde, - het weergeven van de ontwikkelde details met relevante informatie in tekeningen, - het onderkennen van het belang van het 'detail' met betrekking tot de architectuur van een bouwwerk.

   https://venus.tue.nl/owinfo-cgi/owi_0695.opl?vakcode=7T212&language=NL,

   Een aantal details waarbij koudebruggen ontstaan, zoals een constructie-element dat van buiten van binnen doorloopt, is wel bekend en op tekening snel herkenbaar. Maar er zijn ook details waarbij niet zo snel duidelijk is of deze een koudebrug oplevert [...]. Koudebruggen ontstaan door constructieve elementen die de isolatielagen doorbreken, zoals betonnen aanstortnokken of stalen oplegschoenen. Ter plaatse van de koudebrug is de warmtestroom naar buiten groter dan bij de direct omliggende constructie.

   http://www.bouwwereld.nl/1011404/Een-project-uitgebreid/Bekende-en-minder-bekende-koudebruggen.htm,

   De voorkeursvarianten zijn in de detailuitvoeringen voor de details met een weerstand tegen branddoorslag en –overslag (wbdbo) van 60 minuten.

   http://www.nifv.nl/upload/118057_668_1197540926718-20060606_Uitvoering_brandveiligheid_dakconstructies_van_stalen_damwandprofiel_NIFV_VROM.pdf,

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • aansluitdetail
   • basisdetail
   • constructiedetail
   • dakbedekkingsdetail
   • dakdetail
   • dakranddetail
   • lasdetail
   • randdetail
   • standaarddetail
   • wapeningsdetail

   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   detail 3.0

   afbeelding

   Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
   (CC BY-SA 3.0)

   (bouwconstructies [techniek])

   tekening op grote schaal van een onderdeel van een bouwwerk of een machine, die vaak is voorzien van uitvoerige technische specificaties

   Semagram


   Een detail…

   is een tekening; is een afbeelding

   • [Functie] dient om de vorm, structuur en technische eigenschappen van bijzondere constructiedelen gedetailleerd weer te geven
   • [Vervaardiging] wordt getekend

    Algemene voorbeelden


    Detailtekeningen op schaal 1/10 en 1/5 en 1/1. De detailtekeningen worden gekozen in functie van het ontwerp en de genomen opties, moeten dienen om volledig inzicht te krijgen in het ontwerp en vormen de basis voor de uitvoering van dit ontwerp. Een aantal zorgvuldig gekozen details worden driedimensionaal uitgewerkt. De details worden gekozen in functie van het ontwerp en de genomen opties en dienen vooral om inzicht te geven in meer complexe materie. De details worden voorzien van oppervlaktetextuur en gevisualiseerd volgens de principes aangeleerd in het vak presentatietechnieken. Een detail is geen uitvergrote kopie van een tekening op kleinere schaal. Een detail geeft extra getekende informatie én extra geschreven informatie. Zorg voor een duidelijke verwijzing van details naar plattegronden, doorsneden en eventueel gevels en volumeschetsen: het moet duidelijk zijn waar de details juist genomen zijn.

    http://users.telenet.be/optroodtj/images/opdracht_AP5_0607.pdf,

    Aansluitingen tussen bouwdelen bepalen in hoge mate de thermische prestaties en de esthetische kwaliteiten van een gebouw. In dit hoofdstuk zijn voor de belangrijkste aansluitingen details uitgewerkt en hun thermische prestaties beschreven. Deze details kunnen worden gebruikt en aangepast voor de meeste toepassingen en situaties.

    www.sab-profiel.nl/showdownload.cfm?objecttype.

    Woordfamilie


    Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    • principedetail