discretie


discretie 1.0

terughoudend gedrag inzake het bekendmaken van gevoelige informatie; kiesheid

Semagram


Discretie…

is een gedrag

 • [Middel] kan worden bereikt door bv. het gebruik van initialen in plaats van een volledige naam, of door het onherkenbaar maken van een foto
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] komt voort uit het respect voor de privacy van anderen; heeft soms te maken met de bescherming van persoonsgegevens; komt soms voort uit de noodzaak om voornemens, plannen, beslissingen niet voortijdig te openbaren
 • [Onstoffelijke inhoud] bestaat uit terughoudendheid inzake het bekendmaken van gevoelige informatie, vaak omtrent zaken in de privésfeer
 • [Voorbeeld of specimen] speelt bijvoorbeeld een rol in de journalistiek, in de rechterlijke sfeer, in het personeelsbeleid van bedrijven, in administratieve aangelegenheden

Algemene voorbeelden


Het zelfstandig naamwoord 'discretie' betekent zowel kiesheid, geheimhouding als het hebben van de vrijheid, de bevoegdheid om zelfstandig een beslissing te nemen. Die dubbele betekenis is niet toevallig. Om een of andere reden horen beide begrippen bij elkaar.

https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010820428:mpeg21:a0514,

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • discretie aan de dag leggen
 • discretie bewaren
 • discretie handhaven
 • discretie in acht nemen
 • discretie vereisen
 • discretie waarborgen

Het viel trouwens niet mee om het evenwicht te behouden tussen maximale transparantie en de noodzaak om in individuele zaken de nodige discretie aan de dag te leggen.

Mijn jaren in Europa, Karel Van Miert,

Hij is gewoon op missie in het buitenland – een missie die de hoogste discretie vereist.

De maquette: verslag, Jean Pierre Van Rossem,

Vertaalbureau Paroles neemt uiteraard ook de grootste discretie in acht over de teksten van zijn klanten.

http://www.paroles.be/

met adjectief ervoor


 • absolute discretie
 • grote discretie
 • volledige discretie
 • de hoogste discretie
 • de meeste discretie
 • de nodige discretie
 • de opperste discretie
 • de uiterste discretie

Wat hem echter bovenal zorgen baarde, was het feit dat Bosmans hem om absolute discretie verzocht had. Nu ja, het was dan ook geen alledaagse gebeurtenis: een stake-out in de achtertuin van de dorpspastoor.

Naakte zielen, Luc Deflo,

Belangrijk is dat maar weinig mensen op de hoogte zijn – een kwestie van risico's beperken en de opperste discretie bewaren.

Mijn jaren in Europa, Karel Van Miert,

in voorzetselgroep


 • gebrek aan discretie
 • in alle discretie
 • met de nodige discretie
 • om discretie verzoeken
 • om discretie vragen
 • om reden van discretie
 • om redenen van discretie
 • op iemands discretie rekenen
 • oproepen tot discretie
 • uit discretie

Een escort is mogelijk 24/24 en 7/7. Ik kom uitsluitend bij je thuis of op hotel. Dit in alle discretie en met de kledij die uzelf verkiest, dit kan gaan van pittig, sexy tot zeer gedistingeerd.

http://www.missmorgan.be/NL/home.html

In een documentaire die ik eens op de televisie had gezien, was om redenen van discretie het gelaat van een man zwart gemaakt.

De tandeloze tijd. Dl. 1: Vallende ouders, A.F.Th. van der Heijden,

Ik mag toch op uw discretie rekenen, mevrouw de onderzoeksrechter?

De vijfde macht, Pieter Aspe,

Ik heb hem niets gevraagd, maar hij verkeert blijkbaar in de veronderstelling dat dat slechts uit beleefde discretie is.

Buiten regent het, Gerda Van Erkel,

met ander, nevengeschikt substantief


 • collegialiteit en discretie
 • distinctie en discretie
 • hoffelijkheid en discretie
 • hygiëne en discretie
 • integriteit en discretie
 • loyauteit en discretie
 • onpartijdigheid en discretie
 • prudentie en discretie
 • sereniteit en discretie
 • tact en discretie
 • vertrouwen en discretie
 • voorzichtigheid en discretie

De vraag of een huwelijk dood is vraagt prudentie en discretie; maar geeft de werkelijkheid hier al vaak niet het antwoord op?

http://www.rorate.com/kerkrecht/

met substantief ervoor


 • honderd percent discretie
 • honderd procent discretie

Honderd procent discretie krijg je alleen bij Allah en de Kindertelefoon.

De langverwachte, Abdelkader Benali,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


discretie 2.0

geheimhouding; plicht tot geheimhouding

Semagram


Discretie…

is een plicht

 • [Handelende persoon] wordt opgelegd door het gezag, door een overheid, of wordt onderling door de betrokkenen afgesproken
 • [Specificatie of referentiekader] betreft de geheimhouding van zaken

  Algemene voorbeelden


  Of je leert dat alles geheim moet blijven zoals de fameuze discretie in het Opus Dei. "Schaamteloosheid" In het Opus betekent discretie dat aan buitenstaanders niets wordt verteld over wat in de beweging gebeurt. De échte discretie, met name het niet ongevraagd binnendringen in het privé-leven en het geweten van anderen, bestaat bij hen niet. De leden beschikken niet eens meer over een term om dat weer te geven. Menselijk opzicht is bij hen vervangen door heilige schaamteloosheid.

  De Standaard,

  Het zelfstandig naamwoord 'discretie' betekent zowel kiesheid, geheimhouding als het hebben van de vrijheid, de bevoegdheid om zelfstandig een beslissing te nemen. Die dubbele betekenis is niet toevallig. Om een of andere reden horen beide begrippen bij elkaar.

  https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010820428:mpeg21:a0514,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • totale discretie

  De procureur van Neufchâteau had eerder deze week [...] via verschillende media zijn verzoek herhaald "om totale discretie vanwege de media". Hij vroeg "af te zien van publicatie van onderzoekselementen die u kent en die aan de basis liggen van zoekwerken op het terrein".

  De Standaard,

  Woordfamilie


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  discretie 3.0

  bevoegdheid tot het nemen van een autonome beslissing

  Algemene voorbeelden


  Op discrete manier (dat wil zeggen in het verborgene) maakte hij gebruik van zijn discretionaire bevoegdheid om zich met de belastingaanslag van Wibo van de Linde te bemoeien. Maar al gauw was het land te klein toen zijn discreties in de ongenaakbare schijnwerpers van de openbaarheid kwamen te staan.

  https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010820428:mpeg21:a0514,

  Het zelfstandig naamwoord 'discretie' betekent zowel kiesheid, geheimhouding als het hebben van de vrijheid, de bevoegdheid om zelfstandig een beslissing te nemen. Die dubbele betekenis is niet toevallig. Om een of andere reden horen beide begrippen bij elkaar.

  https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010820428:mpeg21:a0514,

  Combinatiemogelijkheden


  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: van

  • de discretie van iemand of iets

  De spelers mogen na een interval de bal warm slaan tot op wedstrijdtemperatuur. Dit behoort tot de discretie van de scheidsrechter.

  http://www.vsf.be/spelregels%20squash.pdf

  Een fors hoger collegegeld - niet landelijk verordonneerd, maar binnen ruime grenzen ter discretie van de universiteiten - is een probate prikkel om de universiteiten aan te sporen tot onderlinge concurrentie en dus tot hogere kwaliteit.

  NRC,

  discretie 4.0

  ((vooral) in België,katholicisme)

  vermogen tot het maken van het ethische onderscheid tussen goed en kwaad

  Vaste verbindingen


  de leeftijd van discretie en verstand

  Zie: de leeftijd van discretie en verstand