doordat


doordat 1.0

met als oorzaak dat; met als reden dat
Gebruikt ter inleiding van een bijzin waarin de oorzaak wordt weergegeven van dat wat in de hoofdzin genoemd is.

Algemene voorbeelden


Neanderthalers hadden iets grotere hersenen dan wij, wat kwam doordat ze iets zwaarder gebouwd en gespierd waren.

De Standaard,

Doordat klachten op de site worden geregistreerd en gepubliceerd krijgen bedrijven inzicht in hun gebreken.

News.nl,

Aardbevingen ontstaan doordat de harde aardkorst drijft op de stroperige mantel.

De Standaard,

Met vliegtuigtrombose wordt bedoeld dat er lichamelijke problemen kunnen ontstaan doordat een passagier in een krappe ruimte lang in dezelfde houding moet zitten.

ANP,

Misdadigers of moeilijke patiënten worden soms agressief doordat ze zich bedreigd voelen.

De Standaard,

Behalve door besmet veevoer kan BSE ook ontstaan doordat een zieke koe de ziekte tijdens de zwangerschap overbrengt op haar kalf.

http://www.dlv.nl/,

Voor sommige hartpatiënten worden transplantaties overbodig doordat er via stamceltherapie ontwikkelde spiercellen kunnen worden ingespoten.

http://www.nrc.nl/W2/Lab/DNA/000815-a.html,

De zee is geschikt voor surfen en zwemmen maar het water is ernstig verontreinigd doordat er veel ongezuiverd afvalwater geloosd wordt.

NRC,

Water uit uw lichaam wordt langs uw bloedvaten naar uw huid vervoerd en doordat het daar verdampt raakt u warmte kwijt.

http://www.recreazw.be/

Het kan gebeuren dat je na het innemen van de pil moet overgeven of last krijgt van diarree. Dit zou veroorzaakt kunnen worden doordat je misschien iets verkeerd gegeten hebt of een griepje hebt opgelopen.

http://www.e-condooms.nl/