dorststaking


dorststaking 1.0

het weigeren te drinken uit protest, meestal om politieke of sociale redenen en met de bedoeling aandacht te vestigen op iemands situatie en een verbetering van die situatie af te dwingen; het ophouden met drinken uit protest

Semagram


Een dorststaking…

is een staking; is een activiteit

  • [Duur] wordt gedaan voor een bepaalde periode, totdat er iets verandert aan de situatie van de dorststaker, totdat hij zelf opgeeft of totdat de dood erop volgt
  • [Intentionaliteit] wordt opzettelijk gedaan
  • [Handelende persoon] wordt vaak gedaan door gevangenen, asielzoekers of activisten, bijvoorbeeld politieke activisten
  • [Gevolg of resultaat] kan tot ernstige gezondheidsschade leiden en blijvend letsel, en kan bij voortduring tot een snelle dood leiden
  • [Motief] wordt gedaan uit protest, meestal om sociale of politieke redenen, met het doel aandacht te vestigen op iemands situatie en een verbetering van die situatie af te dwingen
  • [Bijverschijnsel] uit zich in beginsel in heftige dorst en een gevoel van uitputting en daarna in prikkelbaarheid van spieren, spiertrekkingen en spierkrampen, duizeligheid, misselijkheid, verminderde urineproductie en pijn bij het plassen en leidt uiteindelijk, als de dorststaker niet begint te drinken, tot een coma en de dood, meestal binnen een week
  • [Onderscheid of tegenstelling] is veel schadelijker voor de gezondheid dan een hongerstaking en leidt sneller tot de dood dan een hongerstaking, meestal binnen een week

Algemene voorbeelden


Vanzelfsprekend dient met de hongerstaker besproken te worden wat hij vindt dat de arts kan zeggen. Veelal staat hij erop dat de pers te woord gestaan wordt. Vaak is er medisch (nog) niet veel aan de hand en kan worden volstaan met algemeen commentaar als "een dorststaking van 7 dagen is erg lang en zorgwekkend".

http://www.johannes-wier.nl/,

Een dorststaking houdt niemand lang vol. Afhankelijk van de lichamelijke situatie schat ik enkele dagen tot een week.

NRC,

Een dorststaking staat als middel om een doel te bereiken, door de grote snelheid van lichamelijke achteruitgang, nauwelijks in verhouding tot het te bereiken doel.

http://www.johannes-wier.nl/,