droneclub


droneclub 1.0

(transport, verkeer en reizen; informeel; neologisme)

groep, bestaande uit een aantal Europese landen, die zich inzet voor de ontwikkeling en inzet van drones; samenwerkingsverband van een aantal Europese landen dat zich inzet voor de ontwikkeling en inzet van drones

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een droneclub…

is een club

 • [Betrokkene] bestaat uit een aantal Europese landen
 • [Onstoffelijke inhoud] zet zich in voor de ontwikkeling en inzet van drones

  Hoofdsemagram: club


  Algemene voorbeelden


  Europese landen richten 'droneclub' op. Een aantal Europese landen, waaronder Duitsland, Frankrijk en Nederland, wil nauwer samenwerken bij de ontwikkeling en inzet van onbemande vliegtuigen [...]. Het Europese Defensieagentschap (EDA), een instantie van de Europese Unie, gaat bepalen aan welke eisen de drones moeten voldoen. Het doel is om binnen tien jaar een 'Europese generatie' onbemande vliegtuigen te hebben [...]. Alle landen die dat willen kunnen zich aansluiten bij wat Le Drian de 'droneclub' noemt.

  Novum,

  Etymologie


  Aard herkomst inheems woord
  Vroegste datering 2013