drukproef


drukproef 1.0

afbeelding

(Publiek domein)

proefversie van een tekst die ter correctie aan de auteur wordt bezorgd, vooral met het oog op formele verbeteringen zoals tikfouten, zetfouten, typografische kwesties enz.

Semagram


Een drukproef…

is een proef

 • [Functie] dient om een auteur toe te staan zijn tekst te corrigeren, vooral op vormfouten
 • [Tijd] wordt bezorgd nadat de tekst door de uitgever en reviewers is goedgekeurd
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is nog niet definitief maar laat veelal geen inhoudelijke herwerking meer toe
 • [Belanghebbende of begunstigde] wordt nagekeken door de auteur
 • [Handelende persoon] wordt vervaardigd door de drukker
 • [Onstoffelijke inhoud] biedt een voorlopig versie van de tekst

Algemene voorbeelden


Als je tekst voor publicatie aanvaard wordt stuurt men je drukproeven ('proofs') [...]. Je moet uiterst aandachtig, met je manuscript naast jou, de hele drukproef van voor naar achter uitvlooien. Je krijgt altijd een zeer scherpe deadline (één week is geen uitzondering) gekoppeld aan strakke richtlijnen voor de correctie, waarin je (a) bepaalde standaardsymbolen systematisch moet hanteren en (b) enkel nog vormcorrecties mag invoeren. Herwerkingen van passages zijn verboden. Neem altijd een kopie van je gecorrigeerde proeven, zodat je bij onduidelijkheden of betwisting nog altijd je eigen exemplaar bij de hand hebt.

http://cas1.elis.ugent.be/avrug/pdf02/tips.pdf

De diskette waarop Paul Mennes zijn roman schreef, belandt nadien bij de flopkorrektor, die per uur wordt betaald en bij de zetter. Die levert een drukproef af in drie eksemplaren. Ze gaan naar de auteur, de uitgever en een free-lance korrektor die er de laatste drukfouten tegen 120 frank per duizend woorden uit weggomt.

De Standaard,

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • een drukproef corrigeren
 • een drukproef reviseren
 • een drukproef verbeteren

Hij was een grootmeester in het corrigeren van drukproeven. De geringste fout, bijvoorbeeld een punt die iets te ver van de laatste letter afstond, maakte hem kwaad. Dan werd de drukkerij opgebeld.

De koorddanseres en andere herinneringen, Rico Bulthuis,

Dat verlangen naar anonimiteit had ook zo zijn gevolgen voor de verkoopagenten van Times Books die tot voor kort de boekhandelaars de ronkende titel niet aangepraat kregen. Daar kwam pas verandering in toen Anonymous II de laatste drukproeven had gereviseerd en zijn "bon à tirer" had gegeven. Toen vorige week de eerste exemplaren van de pers rolden, bleek Anonymous II alias Heyday niemand minder dan de Amerikaanse president Clinton te zijn.

De Standaard,

Hij ontwierp het omslag, maakte houtsneden ter illustratie, kapte zelf de letters die de drukker niet in voorraad had, verbeterde de drukproeven en zette zich in voor de verspreiding van de bundel in de boekhandel en bij de critici.

De Standaard,

drukproef 2.0

proef waarbij de bestendigheid van constructiedelen tegen fysieke druk wordt getest

Semagram


Een drukproef…

is een proef

 • [Functie] dient om te testen op drukbestendigheid
 • [Betrokkene] wordt verricht op constructiedelen
 • [Middel] wordt proefondervindelijk verricht of met meetapparatuur

  Algemene voorbeelden


  Sommige delen moeten wegens verregaande slijtage vervangen worden. Bij drukproeven spatten buizen van plaatstaal in een omhulsel van gewapend beton gewoon uit elkaar.

  De Standaard,