dweilen met de kraan open


dweilen met de kraan open 1.0

iets proberen op te lossen zonder het eigenlijke probleem aan te pakken, waardoor het probleem blijft bestaan

Algemene voorbeelden


Om achterstanden weg te werken zal fors in het onderwijs geïnvesteerd moeten worden. Alleen als werken in het onderwijs weer aantrekkelijk wordt, is het lerarentekort op te lossen. Zo niet, dan blijft het dweilen met de kraan open.

http://www.sp.nl/partij/theorie/program/eerste_weg_links.pdf

Wat helpt een strengere asielwet, zolang men uitgeprocedeerden niet effectief naar hun thuisland uitwijst of brengt? Dat is dweilen met de kraan open.

Het Belang van Limburg,

De vervuiler moet betalen, maar eerst moet er een voorkomingsbeleid worden gevoerd. Anders dweilt men met de kraan open.

De Standaard,