e.e.a.


e.e.a. 1.0

((vooral) geschreven taal)

een en ander

Algemene voorbeelden


Meestal is medisch ingrijpen noodzakelijk om e.e.a. te verhelpen.

http://www.urolog.nl/patienten-ned/nier.asp

Op een dag vroegen een paar leerlingen hem om het e.e.a. uit te leggen over de methode volgens welke Jezus genas.

http://www.home.zonnet.nl/didy-ewald/

Taak van het voorlopig bestuur is verder na te gaan of e.e.a. haalbaar is.

http://www.jobrotary.nl/default.html

U hoeft geen officiële HD-foto's (onder verdoving) te laten maken. Dat is namelijk een stuk duurder. Aan de andere kant: als u eventueel met de hond wil fokken, zal dat toch eens moeten gebeuren en misschien valt e.e.a. wel te combineren.

http://www.ysselstroom.nl/uv1.html

Om e.e.a. soepel te laten verlopen wordt bekeken of de Brigade Neustadt formeel kan worden belast met uitvoerende taken.

http://www.marechausseevereniging.nl/overleg.htm

In uitzonderingsgevallen kan voor wetenschappelijke onderzoeksprojecten van uitzonderlijke kwaliteit, waarvoor de betreffende faculteit geen of slechts in beperkte mate middelen beschikbaar heeft, een beroep op het Universiteitsfonds worden gedaan. Een verzoek daartoe dient door het betreffende faculteitsbestuur te worden ingediend onder overlegging van een beknopte omschrijving van het onderzoeksplan en onder vermelding van de reden waarom e.e.a. niet ten laste van de faculteit kan worden gebracht.

http://www.utwente.nl/diensten/universiteitsfonds/,

Bespreken e.e.a. wel bij onze volgende ontmoeting!

Requiem voor een vriend, J.J. Voskuil,

Om e.e.a. te realiseren is het belangrijk dat de betreffende zoekmachines op de hoogte zijn van de trefwoorden welke betrekking hebben op uw website.

http://www.bsautomatisering.nl/standaard.htm