een appeltje voor de dorst


een appeltje voor de dorst 1.0

gespaard geld, vermogen of iets anders van waarde dat men bewaart om het later als men het nodig heeft te kunnen gebruiken

Algemene voorbeelden


De liquiditeit loopt terug. Maar het aantal bedrijven waar we echt grote zorgen over hebben, is nog redelijk beperkt. Het appeltje voor de dorst is gelukkig bij nog lang niet alle bedrijven op.

Meppeler Courant,

In de vakken 6 tot en met 10 staan vermogensvormen die kunnen dienen als appel voor de dorst: beleggingen, eigen huis, eigen zaak, goederen en vorderingen van waarde en een erfenis in het verschiet.

NRC,

Vorig jaar zette het gemiddelde gezin in België ruim 20 procent van zijn inkomen opzij als appeltje voor de dorst uit vrees voor nog slechtere tijden.

NRC,