een flinke duit


een flinke duit 1.0

een grote hoeveelheid geld; een aanzienlijke hoeveelheid geld

Algemene voorbeelden


Zo zag een speeltuin zich enkele jaren terug genoodzaakt om een particuliere beveiligingsdienst in te schakelen, omdat met name 's nachts vernielingen plaatsvonden. Dat heeft de vereniging een flinke duit gekost, maar het was wel doeltreffend.

http://www.hvbws.nl/,