een spaak in het wiel steken


een spaak in het wiel steken 1.0

((vooral) in Nederland)

iets belemmeren, tegenwerken of verijdelen

Algemene voorbeelden


De bewindsman vreesde evenwel dat de Nederlandse rechter een dergelijke wetswijziging niet accepteert. Zij zou wel eens strijdig kunnen zijn met het dwingende beginsel van gelijke behandeling van alle belastingbetalers. Ook de Europese rechter zou een spaak in het wiel kunnen steken. Wetgeving waarbij de eigen burgers er beter afkomen dan de inwoners van andere landen van de Unie, levert problemen op.

NRC,

Over vier jaar wil Zuid-Korea toetreden tot de OESO. Als tenminste een plotselinge ineenstorting van Noord-Korea met zijn berooide 23 miljoen zielen geen spaak in het wiel komt steken.

NRC,

Al haar voornemens had ze te grabbel gegooid, wat moest ze met iemand als zij, zo iemand die zichzelf steeds weer dwarsboomde en in de haren vloog, zichzelf een spaak in de wielen stak, zichzelf inpeperde dat ze niet was zoals ze wilde zijn?

Oprechter trouw, Henk Romijn Meijer,

Er was 's middags wat speurwerk nodig om een speellocatie te vinden en toen ze eenmaal op het Kerkplein stonden opgesteld, stak de reinigingswagen en vervolgens de veegwagen een spaak in de wielen.

Meppeler Courant,