een stok zoeken om een hond mee te slaan


een stok zoeken om een hond mee te slaan 1.0

om iemand te benadelen een drogreden bedenken die de ware bedoeling moet verbergen

Algemene voorbeelden


VRAAG: Uw verklaringen spreken elkaar tegen. Wij zien ons genoodzaakt om u alvast deze nacht in de cel te houden. XHINA: Het is duidelijk dat u een stok zoekt om een hond mee te slaan, maar morgen moet u me toch laten gaan. Ik mag al blij zijn dat u me niet beschuldigt van het opensnijden van Albanese hoertjes voor de internationale organenhandel!

Zij kwamen uit het Oosten, Chris De Stoop,

Het conflict speelt al enkele jaren en draait om de erkenning van de opleidingseisen. De vakgroep heeft eisen opgesteld die door het Centraal College niet worden erkend. "Maar wij hebben de indruk dat men een stok zoekt om de hond te slaan", aldus voorzitter dr. J. de Monchy van de Nederlandse Vereniging voor Allergologie (NVVA). De allergologen zijn bereid met het Centraal College over de opleidingseisen te spreken, "maar niet met het zwaard van Damocles van opheffing boven ons hoofd", aldus De Monchy.

NRC,

Ik vind het absoluut legitiem dat de aandeelhouders hun bedrijf rendabel willen houden en als produktiehuizen zijn wij bereid om de nodige stappen te ondernemen om die nood te lenigen, maar de manier waarop de raad van bestuur nu handelt, dat is een stok zoeken om een hond te slaan.

De Standaard,