een tweesnijdend mes


een tweesnijdend mes 1.0

((vooral) in België)

iets wat effect heeft of twee verschillende zaken; iets wat zowel zijn weerslag heeft op het een als op het ander; iets wat een dubbele uitwerking heeft

Algemene voorbeelden


Seksuele identiteit en het benadrukken daarvan is in rock en klassieke muziek daarentegen veel minder relevant. De macht van de 'technogriet' is die van de vamp: kijken mag, aanraken ook wel, maar zij beslist wat er daarna gebeurt. Weer die combinatie van plezier en jezelf macht toeëigenen. Het is echter een tweesnijdend mes (zoals bij alle politieke kwesties waarschijnlijk) - je kan even goed stellen dat de vamp zichzelf maar weer als lustobject presenteert, voor en van de man. Waar je echter niet omheen kunt is het plezier dat het meisje er zelf aan beleeft (iets waar de oude feministische garde trouwens ook geen oor voor had).

http://gopher.ulb.ac.be/~jteurlin/Publications/Aruntechno.html,

Nog niet zolang geleden zocht de VLD steun voor het invoeren van referenda. Agalev bleef opvallend stil. Misschien beseften ze toen wel dat het hier om een tweesnijdend mes zou kunnen gaan. Immers, niet alleen een verdere staatshervorming zou aan de bevolking kunnen worden voorgelegd (en dit hoeft niet automatisch een keuze tussen separatisme en neo-unitarisme te betekenen). Ook omtrent andere hete hangijzers, zoals asielwetten, ecotaksen, de houding van Jan met de pet ten overstaan van het migrantenprobleem, het zwaarder aanpakken van autorijden enzovoort, zouden de koppen wel eens geteld kunnen worden.

De Standaard,