een tweesnijdend zwaard


een tweesnijdend zwaard 1.0

(Frequent gebruikt.)

iets wat effect heeft of twee verschillende zaken; iets wat zowel zijn weerslag heeft op het een als op het ander; iets wat een dubbele uitwerking heeft

Algemene voorbeelden


Een generalisatie is een tweesnijdend zwaard: ze schept mogelijkheden, maar sluit ook wegen (keuzemogelijkheden) af.

http://www.iepdoc.nl/biblio/artikel_detail.asp?ID=41,

Merk op dat Serotonine een tweesnijdend zwaard is: net als bij een auto is een rem noodzakelijk om verantwoord te rijden maar als je teveel remt komt je wagen niet vooruit.

http://members.nbci.com/_XMCM/ADHD_A/Index.html

Optreden tegen Irak is een tweesnijdend zwaard. Als de VS Saddam verzwakken, versterken ze indirect Iran, wat zware repercussies kan hebben voor de veiligheid van bondgenoot Israël.

De Standaard,

SMS zit in de lift en dat is een tweesnijdend zwaard. Sommige operatoren zoals Proximus zien het Grote Geld en willen van belangrijke en grote portals vette contracten afdwingen. Planet Internet heeft al besloten hier niet aan mee te doen. SMS zou dus wel eens het slachtoffer kunnen worden van het eigen succes.

http://www.diskidee.nl/cursus/cursus55.html,

De bedoeling is dat het energieverbruik zal dalen en dat de opbrengst van de heffing via belastingvoordelen terugvloeit naar zuinige energiegebruikers. Vanwege dit dubbele effekt wordt de regeling door de regering van premier Wim Kok wel gekenschetst als een "tweesnijdend zwaard". Niet alleen moet de CO2-uitstoot op termijn met drie procent verminderen, maar bovendien zal de opbrengst van de ekotaks de belasting op arbeid verlagen en de kinderbijslag verhogen.

De Standaard,

'Hoe het leven van de dakloze er in werkelijkheid uit ziet, dat willen we in Straatnieuws weergeven. En verder staan er natuurlijk tips in die het leven van zwervers zoveel mogelijk moeten veraangenamen.' Het initiatief is een tweesnijdend zwaard, legt De Jong uit.

Meppeler Courant,