een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken


een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken 1.0

ook al wordt men ouder, men verliest nooit zijn aangeboren aard

Algemene voorbeelden


Na de electorale afgang van zijn socialistische partij blijft Mitterrand over als een generaal zonder leger. Maar de oude vos verliest wel zijn haren maar niet zijn streken en blijft strijdvaardig.

NRC,