een wedstrijd tegen de klok


een wedstrijd tegen de klok 1.0

een poging om de vele op het programma staande handelingen die bij een bepaalde activiteit of reeks van activiteiten hoort, op tijd af te werken

Algemene voorbeelden


Ik heb gelezen over de stugge, ochtendlijke gezichten en de onverschilligheid waarmee men over een gevallen mens heen stapt, over de blik die men afwendt van bedelaars, over het gejakker van mensen die elke ochtend een wedstrijd tegen het uurwerk aangaan.

Memoires van een luipaard, Peter Verhelst,