eerbiedwaardige/Eerbiedwaardige


eerbiedwaardige 1.0

iemand die op grond van zijn kwaliteiten of eigenschappen eerbied verdient; iemand die eerbied afdwingt; achtenswaardig, respectabel persoon
Ook als titel en bijnaam (gespeld met een hoofdletter).

Semagram


Een eerbiedwaardige…

is een persoon

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] verdient eerbied en respect vanwege bijzondere kwaliteiten of eigenschappen

  Algemene voorbeelden


  In tegenstelling tot parlementen in het noorden van Europa is de vergaderzaal des volks geen kale, ascetische ruimte waarin de letterlijke woorden tellen. De Kamer is morsig in het debat, maar eert eerbiedwaardigen; zijn ex-voorzitters en de voormalige premiers. Op de marmeren pijlers staan de bustes van de vroegere premiers - van Paul Vanden Boeynants tot Wilfried Martens - alsof het allen staatsmannen waren.

  De Standaard,

  Het is uiterst onwaarschijnlijk dat de eerbiedwaardigen onder de Romeinen als viswijven op de markt, het Forum, hun mening verkondigden. Het comitium was de plaats waar volksvergaderingen werden gehouden en in de curia zetelde de senaat.

  http://www.beursduivel.be/forum.php?page=topic&id=12924&naam=Tigenix&p=2185,

  Om te voorkomen dat zijn ambassadeurschap 'te breed' werd opgevat, koos de schrijver een duidelijke activiteit: het bezorgen van warme maaltijden aan behoeftige ouderen. In Nederland werd daartoe de Stichting Wilhelmina Rijsburg opgericht, wat de echte naam was van de prostituee Maxi Linder, de hoofdpersoon uit Accords roman. De tweeling-stichting in Suriname werd ook zo genoemd, maar toen de Stichting Maxi Linder (werk onder hoeren) bezwaar maakte, koos men de naam Sorgu Wi Respekiwan (Zorg voor de Eerbiedwaardigen), wat dezelfde afkorting SWR oplevert.

  http://www.cs.vu.nl/~nakisoen/suriname.htm,

  De Boeddha antwoordde: "Je niet inlaten met de dwazen, omgaan met de wijzen, de eerbiedwaardigen eren, dit is een van de allerhoogste zegeningen."

  http://www.katinkahesselink.net/boeddha/zegeningen.html,

  De faam van heiligheid en wijsheid die Beda reeds tijdens zijn leven kende, bezorgde hem de titel "eerbiedwaardige". Zo noemde hem ook paus Sergius I, toen hij in 701 aan zijn abt schreef met de vraag hem een tijd naar Rome te laten komen om hem te raadplegen over kwesties van universeel belang.

  http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=2860

  Eerbiedwaardige 2.0

  (katholicisme)

  iemand die, na zijn overlijden, in een stadium verkeert vlak voor zijn zaligverklaring en heiligverklaring
  Gebruikt als titel.

  Betekenisbetrekking


  specialisering
  Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

  Semagram


  Een Eerbiedwaardige…

  is een persoon

  • [Toestand algemeen] is overleden
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] beschikte over bijzondere eigenschappen, kwaliteiten en gaven
  • [Betrokkene] wordt voorgedragen door de Congregatie voor de Heiligverklaringen; wordt erkend door de paus

   Algemene voorbeelden


   Wanneer het de moeite waard lijkt over te gaan tot een onderzoek of een overledene heilig kan worden verklaard, krijgt hij of zij de status van 'Eerbiedwaardige'.

   http://www.heiligen.net/wb/eerbiedwaardig.php

   Varia. Die laatste afdeling bevat diverse lijsten en overzichten: Generaals; Provinciaals en Socii; Consultoren der Provincie; Novicen-meesters en Socii; Provinciale Congregaties [...]. In een Bijvoegsel volgen nòg twee overzichten: Nederlanders ingetreden in het Buitenland; De "Eerbiedwaardigen" en de "Dienaren Gods" S.J.

   http://www.jezuieten.org/html/gezellen/leuk/nederlands_archief/nederlands_archief_8.html

   2. Na onderzoek van levenswijze, teksten en wonderen van de 'Dienaar Gods' gaat er bericht naar de Heilige Stoel in Rome. Wanneer daar de kwaliteit van het bisschoppelijk onderzoek wordt bevestigd is de vereerde opgeklommen tot Eerbiedwaardige. 3. Nu worden vooral de wonderen onderzocht die aan de voorspraak van de Eerbiedwaardige in de hemel worden toegeschreven. Wanneer de paus deze erkent wordt de vereerde persoon Zalig verklaard.

   http://www.heiligen.net/wb/heilig.php#vierstadia