eerbiedwaardigheid


eerbiedwaardigheid 1.0

( Gezegd van zowel personen als, vooral abstracte, zaken)
het eerbiedwaardig zijn; het door zijn kwaliteiten of eigenschappen eerbied verdienen; het waard zijn om geëerbiedigd te worden; achtenswaardigheid; respectabiliteit

Semagram (extra betekenisinformatie)


Eerbiedwaardigheid…

is een toestand

   Algemene voorbeelden


   Koning Achasjwerosj had eerder ook al een groot diner aangericht. Dat diner was echter niet bedoeld voor het volk, maar voor de ministers en de andere overheidsdienaren. Het doel van dat diner was om duidelijk de rijkdom, de macht en de eerbiedwaardigheid van de Koning te tonen.

   http://www.nik.nl/2011/03/gezag-en-vrijheid-dictatuur-en-democratie/,

   Meteen daarna stoof een uit de kluiten gewassen Pieterman de aula binnen, die strooigoed verspreidde onder de wachtenden. Daarna betrad Sinterklaas de ruimte, met een bedachtzaamheid die paste bij zijn leeftijd en zijn eerbiedwaardigheid.

   http://www.inbl.nl/pages/home-nieuws.html,

   De Huizinga-lezing is verbonden met een zekere deftigheid, eerbiedwaardigheid - een eerbiedwaardigheid die je geneigd bent te respecteren, ook wanneer voor die lezing af en toe iemand uitgenodigd wordt met wie het zo'n vaart niet loopt. Ongeveer zoals je een vorstelijk persoon eerbied bewijst, ook al is die particuliere vorstelijke persoon toevallig een dief of een krankzinnige.

   Een dag uit het leven van de reuzenkoeskoes, Karel van het Reve,

   Wetten waren ook niet eerbiedwaardig omdat ze in een land als wet uitgevaardigd waren. Uitgevaardigd zijn door de regering van een land volstond niet, want ook Pinochet en ongure potentaten in Azië vaardigden wetten uit. De eerbiedwaardigheid ontstond uit andere factoren.

   Verborgen schade, Aster Berkhof,

   De organisatoren van de dienst in de nationale basiliek van de Amerikaanse hoofdstad zijn met de kardinaal overeengekomen dat iemand anders beter kan voorgaan "om de eerbiedwaardigheid, het aanzien en de schoonheid van de mis" te waarborgen.

   http://www.kerknieuws.nl/nieuws.asp?oId=17868&lStrAction=archief,

   Als gretig lezer van Jean-Jacques Rousseau was de jongeman niet ongevoelig voor de geneugten van een reisje op een rivier, maar hij was zich te zeer bewust van de eerbiedwaardigheid van zijn uniform om zich te kunnen overgeven aan het soort gelanterfant dat de reis voor sommigen van zijn medepassagiers maar al te kort deed schijnen.

   http://www.athenaeum.nl/boek-van-de-nacht/graham-robb-parijzenaars

   De trage gebaren onderstreepten de eerbiedwaardigheid van de hogepriester.

   De Standaard,

   'De opdracht die ik mezelf hier gegeven heb, is een eerbiedwaardig instituut niet ten onder laten gaan aan eerbiedwaardigheid. Je kunt hier gemakkelijk op het pluche achteroverleunen. De KNAW moet zichzelf opnieuw uitvinden; voor de maatschappij openstaan zonder haar autonomie kwijt te raken.'

   http://www.intermediair.nl/artikel/branches-onderwijs-wetenschap/49693/frits-van-oostrom-wetenschappers-moeten-meer-ruggengraat-tonen.html,

   In die zin is de Lutherse leer dubbelzinnig: enerzijds komt de boodschap naar voor dat de heersers niets van de ware christenen te vrezen hebben, anderzijds wordt elke aanspraak op een inherente eerbiedwaardigheid van het politieke gezag van meet af aan de grond ingeboord.

   http://allserv.rug.ac.be/~frvandun/Texts/Rechtsfilosofie/RFgent-0.htm,

   Meer dan eens vroeg Blanqui zich af, of het niet harteloos was om hier met een auto te komen en het plaatselijke leven van zijn eerbiedwaardigheid te beroven door het mee te maken als vrijetijdsbesteding.

   Het beleg van Brussel, Frans Verleyen,

   Combinatiemogelijkheden


   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: van

   • de eerbiedwaardigheid van het bestaan
   • de eerbiedwaardigheid van het leven

   Bij welzijn als maatstaf kijkt men dus naar de verdeling van de welvaart in de samenleving en naar de eerbiedwaardigheid van het bestaan in deze samenleving.

   http://www.islamleer.nl/fiqh/economie/664-het-leven-onder-het-economisch-systeem-van-islam,

   In de bewuste uitzending die niet door mocht gaan, heb ik niet de absolute eerbiedwaardigheid van het leven betwist. Maar ik heb de eerbiedwaardigheid van het leven juist aangewezen als een bron van inspiratie en als een appèl om er aan te werken dat het leven ook als zodanig ervaren kan worden.

   http://rk-kerkplein.org/home/themas/tussen-begin-en-einde/euthanasie/hulp-bij-zelfdoding,

   in voorzetselgroep


   • aureool van eerbiedwaardigheid
   • sfeer van eerbiedwaardigheid
   • zegel van de eerbiedwaardigheid

   Godsdienstvrijheid kan tenslotte ook nog als een dekmantel gebruikt worden voor hele andere activiteiten. Zo kon de Hoge Raad in de "Kloosterorde der Zusters van Sint Walburga" niets anders zien dan een "gewone sexclub" [...]. In al deze gevallen gaat het om niet-gevestigde religies, een concept dat niet alleen erg ruim bemeten blijkt, maar ook een aureool van eerbiedwaardigheid plaatst op activiteiten, die dat in de ogen van velen niet verdienen.

   NRC,

   Deze sfeer van deftigheid en eerbiedwaardigheid maakt, dat wanneer je zelf wordt uitgenodigd en je vindt dat het met jezelf zo'n vaart niet loopt, dat je dan toch een zekere eerbied voor jezelf gaat voelen.

   Een dag uit het leven van de reuzenkoeskoes, Karel van het Reve,

   Er wordt de laatste jaren dan ook niet veel meer gehoord van de 'spill-over'-theorie. En ook is het vertrouwen in de immanente dynamiek van het integratieproces - de bal die, eenmaal aan het rollen gebracht, niet gestopt kan worden - verdwenen. Het povere leven bleek sterker dan de mooie leer. Er is nu een andere theorie voor in de plaats gekomen - zij het dat de wetenschap er nog niet het zegel van de eerbiedwaardigheid aan heeft gehecht.

   Het verschil met anderen, J.L. Heldring,

   met ander, nevengeschikt substantief


   • deftigheid en (haar) eerbiedwaardigheid
   • traditie en (haar) eerbiedwaardigheid
   • vakbekwaamheid en (haar) eerbiedwaardigheid

   Voor de enen gingen die aanpassingen niet ver genoeg; voor de anderen getuigden ze van een onbegrip voor de traditie en haar eerbiedwaardigheid.

   De Standaard,

   De Boever staat gekend voor vakbekwaamheid en eerbiedwaardigheid. Wij hebben steeds een oprechte samenwerking met de familie en vrienden. Begrafenisondememer De Boever is beroepshalve volledig op de hoogte van alle formaliteiten die dienen te gebeuren.

   http://www.begrafenissendeboever.be/index.htm

   Deze sfeer van deftigheid en eerbiedwaardigheid maakt, dat wanneer je zelf wordt uitgenodigd en je vindt dat het met jezelf zo'n vaart niet loopt, dat je dan toch een zekere eerbied voor jezelf gaat voelen.

   Een dag uit het leven van de reuzenkoeskoes, Karel van het Reve,

   Woordfamilie


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   eerbiedwaardigheid 2.0

   ( Gezegd van overleden, daarvoor voorgedragen personen)
   het verkeren in een stadium of proces daar voorafgaat aan de zaligverklaring en heiligverklaring; voorstadium van de zaligverklaring en heiligverklaring

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Eerbiedwaardigheid…

   is een toestand

   • [Betrokkene] heeft betrekking op een overleden persoon met bijzondere verdiensten of gaven die daarvoor voorgedragen is

    Algemene voorbeelden


    Paus Benedictus XVI heeft op 19.12.2009 twee van zijn voorgangers, Pius XII en Johannes Paulus II, tot 'Eerbiedwaardige Dienaar Gods' verheven. Dat heeft de Congregatie voor de Heiligverklaringen vandaag gepromulgeerd. Eerbiedwaardigheid is het voorstadium van zaligheid.

    http://kavlaanderen.blogspot.com/2009/12/pius-xii-is-nu-officieel-een.html,

    Pater Damiaan, eigenlijk: Jozef de Veuster (Tremelo 3 jan. 1840 – Molokai 15 april 1889) [...]. Zijn voorbeeld werkte weldra fascinerend op de gehele wereld. In 1936 werd zijn stoffelijk overschot naar Leuven overgebracht. In 1938 is zijn zaligverklaringsproces geopend, waarvan de eerste fase in 1977 werd afgesloten met de officiële verklaring van zijn eerbiedwaardigheid.

    http://users.skynet.be/tremelo-ninde/html%20docs/damiaan.html