en bloc


en bloc 1.0

met alle betrokken mensen bij elkaar; allen tezamen; allemaal; gezamenlijk; als een geheel; massaal

Algemene voorbeelden


De officiële equipe legde het parcours en bloc af, tegen een slakkengangetje.

De Standaard,

In België is het schering en inslag dat de pers en bloc afzakt naar een proces, waarvan alleen enkele insiders al dagenlang weten dat het wordt uitgesteld met een week.

De Standaard,

Als na twee weken de "bouwvak", zoals het kortweg heette, voorbij was, dan keerde iedereen en bloc terug.

http://members.lycos.nl/framenso/sjefkies.htm,

Op de derde dag waren de troepen in Praag zo op van de zenuwen, zo gedemoraliseerd, dat zij en bloc moesten worden vervangen.

Alles wat het geval is, Milo Anstadt,

Ook de socialistische oppositie, die de regering aanviel wegens haar onbuigzame houding jegens de groep van 300 Afrikaanse illegalen in Saint-Bernard-de-la-Chapelle, wachtte zich wel te pleiten voor naturalisatie "en bloc" van de groep, laat staan van alle illegalen.

De Standaard,

Het valt utopisten heel moeilijk respect op te brengen voor de verscheidenheid en de verschillen onder de mensen als individueel denkende, voelende, sprekende en vooral handelende wezens. Het liefst van al behandelen zij andere mensen en bloc, als een ondeelbare massa (een solidum).

http://allserv.rug.ac.be/~frvandun/Texts/Utopia/De%20filosofische%20achtergrond%20van%20het%20utopisme.html

Zien we de laatste jaren niet hoe weldenkend Nederland en bloc overschakelt van 'puriteinse' jaren zestig-principes op nieuwe, meer Zeitgemässe standpunten?

NRC,

Elk van de veertien andere 'oude' leden had al eerder besloten om de tien kandidaten en bloc toe te laten.

Blinde ambitie, Eduard Bomhoff,

Combinatiemogelijkheden


met werkwoord


 • en bloc (zijn, hun) ontslag aanbieden
 • en bloc aftreden

'In België, in het Cour d'assises [...] hadden ze ook een voorzitter die jood was. Toen die eruit moest, zijn ze en bloc afgetreden. Maar hier... een van de andere raadsheren was een heel goeie kennis van mij. Die heeft mij verteld: "We hebben anoniem gestemd. Ieder kreeg een papiertje, waar hij op kon schrijven "voor " of "tegen" het aanblijven.'

Ik herinner mij, A. Roland Holst,

De elf inspecteurs van het ministerie van justitie hebben en bloc hun ontslag aangeboden.

NRC,

 • iemand en bloc afvallen

Als de procureurs-generaal het onderling oneens zijn of en bloc de minister van Justitie afvallen, beslist de minister alleen.

De Standaard,

( muziek)
 • en bloc invallen

De macaber spokende inzet, en later het toonloze 'sul tasto'-spel van de twee violen, sloot aan bij de suggestieve verbeelding van de hedendaagse Russische muziek. Het werd door een en bloc invallend sextet van basfluit, basklarinet, strijkers en harp vakkundig opgedreven.

De Standaard,

 • zich en bloc onthouden

Waar de CVP-fractie aanvankelijk dreigde zich en bloc te onthouden, stelde ze zich 's avonds tevreden met een precisering van de teksten door minister Vande Lanotte.

De Standaard,

 • en bloc opstaan
 • en bloc opstappen
 • en bloc weggaan
 • en bloc ergens uit stappen

De lire werd nog minder waard dan maandag, een groep inspecteurs van het ministerie van justitie is en bloc opgestapt en zelfs leiders van de neofascistische partij, Berlusconi's trouwste bondgenoot, voorspellen dat het kabinet niet lang meer te leven heeft.

NRC,

De veertien topschaatsers van Nederland hebben gisteravond besloten tot een unieke stap door en bloc uit de kernploegen te stappen.

NRC,

Een kwartier voor het einde besloot het vak waarin de harde kern van de aanhang zit, en bloc op te stappen.

Meppeler Courant,

Hij had een leerling uit de klas gestuurd. En bloc was de rest opgestaan en ook weggegaan. Nooit had hij zich machtelozer gevoeld in het aangezicht van deze negatieve solidariteit.

Weerloos, Jan Siebelink,

 • en bloc stemmen

Door Adams uit te nodigen wil Clinton de aandacht vestigen op zijn bemiddeling die de doorslag gaf tot een wapenstilstand in Noord-Ierland. Hij sloeg daarbij de adviezen van sommige adviseurs en het ministerie van buitenlandse zaken in de wind. De 40 miljoen Iers-Amerikaanse kiezers die overigens niet en bloc stemmen, zijn belangrijker. Clinton had bij zijn campagne al aan Iers-Amerikaanse activisten beloofd een onafhankelijk beleid te voeren ten opzichte van Noord-Ierland.

NRC,

 • en bloc ergens tegen zijn
 • en bloc nee zeggen tegen iets

'Als de landbouw en bloc nee zegt tegen de plannen, gaan ze gewoon niet door.'

Meppeler Courant,

De kamerleden zijn er wel voor, maar de senaatsleden zijn bijna en bloc tegen.

http://www.leoplatvoet.nl/dinsdagboek.htm

 • iets en bloc weigeren

De Nederlandse topatleten weigeren en bloc de samenwerkingsovereenkomst met NOC*NSF te ondertekenen.

Meppeler Courant,

En bloc weigerden de leden dan ook het stuk woensdagavond te behandelen.

Meppeler Courant,

en bloc 2.0

met alle zaken bij elkaar; alles tezamen; allemaal; geheel en al; ook: in groten getale; massaal

Algemene voorbeelden


Dus moest de Joegoslavische dinar in diezelfde verhouding komen te staan tot de Oostenrijkse schilling. De enige manier om dat te bereiken in een maatschappij als de Joegoslavische is door de staatsuitgaven en bloc te verlagen en ieder element van herverdeling en sociale bescherming af te bouwen - daarmee bereik je een harde munt op een zeer laag niveau.

http://www.janmarijnissen.nl/boeken/delaatsteoorlog_d1h3.stm,

"Per stuk zouden die prenten ontzettend duur moeten zijn. Ritman heeft er krankzinnige bedragen voor betaald, ver boven de marktwaarde. Daar kickte hij op. Het is waarschijnlijk beter om ze en bloc ergens onder te brengen en de prijs nooit bekend te maken."

NRC,

Bovendien gaat het vooral om individuele woningen en niet om bouwblokken of straatsegmenten die en bloc verkrot zijn.

http://users.skynet.be/sky36083/gemeente/commissies/grondgebonden/00/gm170400/wbslubbeek.htm,

Conjunctureel betekent ook, in de praktijk, dat themata samen hangen met andere, dat dingen en bloc evolueren en grote pakketten vormen.

http://www.flwi.ugent.be/cie/jblommaert/blommaert_bk_7.htm,

Het klopt, wie de fileberichten volgt hoort steeds vaker de mededeling dat een gekantelde vrachtwagen de oorzaak van de lange rijen is, alsof die dingen en bloc aan uitvalverschijnselen lijden.

http://www.trouw.nl/nieuwsenachtergronden/artikelen/1072850099692.html,

Onze geschiedenis is een complex geheel van horizontale geledingen dat en bloc te nemen is.

De Standaard,

Combinatiemogelijkheden


met werkwoord


 • iets en bloc verkopen

Rembrandt-etsen Ritman wellicht 'en bloc' verkocht [...]. Antwoord uit Londen heeft Laurentius nog niet ontvangen. Een telefoontje naar kunsthandel Artemis leert waarom: Artemis zoekt voor de hele collectie één koper.

NRC,

 • iets en bloc verwerpen

Hij komt daarbij tot de konklusie dat wat overal traditioneel gedoceerd wordt (hij noemt dat de canon) niet en bloc moet worden verworpen, maar dat het niet langer mogelijk is er krampachtig aan vast te houden.

De Standaard,