en masse


en masse 1.0

met een grote hoeveelheid personen tegelijk; met een groot aantal personen; met velen tegelijk; in een massa; in een menigte; massaal; in groten getale

Algemene voorbeelden


De bruine kroegen in ons land herbergen al sinds de dood van Carmiggelt uitsluitend keurige belastingbetalers uit de liberale doelgroep die na het theaterbezoek en masse komen kijken of er nog ergens een dronken arbeider zit, met wie ze kunnen lachen.

NRC,

Waarom moeten we leerlingen 'en masse' naar de wetenschap bewegen? Veel efficiënter is het onderricht van wetenschappen af te stemmen op de leerlingen.

http://www.kleurrijkvlaanderen.be/foru/popup.asp?iReactieID=8030=1061=8030/URL,

In de geschiedenis van preventie is er geen betere gedragsaanpassing te zien dan bij homomannen die en masse aan het condoom gingen.

http://www.gayhealth.nl/e-male/e-male-220603.htm

De Fransen blijven hardnekkig en masse in augustus vakantie nemen.

De Standaard,

Scherer hield de bedrijvigheid van "het volk" in de gaten. Het zet zich 's ochtends "en masse" per fiets in beweging naar fabriek of kantoor.

NRC,

Kort na het startschot van de tweede etappe in de Driedaagse van de Panne weigerden de kleumende profs daarom de rit te vervolgen. En masse zochten ze de warme beschutting van enkele café's op.

NRC,

Als romanschrijvers de ogen van hun lezers nat willen maken, laten ze een kind sterven in de hoop dat het publiek en masse zakdoekjes tevoorschijn zal halen.

De mensheid zij geprezen, Arnon Grunberg,

Volgens Minco is het beslist niet waar dat de Nederlanders en masse fel anti-Duits waren zoals drs. J.W.M. Schulten, directeur van het Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie, met veel nadruk poneert.

NRC,

Is het een teken van maatschappelijke vooruitgang dat burgers en masse hun private wedijver en besognes in de openbare ruimte uitvechten?

http://www.battl.nl/sergebeledigen.html,

Het Maastrichtse deel van de 9.800 tribuneklanten was echter niet te spreken over us MVV'ke. Het liet enkele keren en masse en luidkeels merken dat het er spijt van had het uitstapje naar de voetbaltempel te hebben verkozen boven een cafébezoek op de gezellige Markt of het swingende Vrijthof.

NRC,

De kabelexploitanten lijken er vanuit te gaan dat consumenten [...] en masse basis- en pluspakketten tegen de hogere prijs zullen nemen, omdat zij anders zenders die zij graag bekijken, zullen moeten missen.

http://www.minocw.nl/kabel/nota2/1.html,

De Zwitserse cyberrock-pioniers The Young Gods brachten de enige valse noot van de avond. Het geluid stond véél te hard, wat niet verhulde dat hier niet bijster inventief gewerkt werd. De groep stoeide met lange feedback-experimenten, het publiek ging en masse een biertje halen.

De Standaard,

Combinatiemogelijkheden


met werkwoord


 • het en masse af laten weten

Het boek kreeg enkele mooie besprekingen, maar de kopers lieten het en masse afweten.

NRC,

 • (mensen) en masse deporteren
 • (mensen) en masse het land uitzetten
 • (mensen) en masse verschepen

Stalin, zelf een Kaukasiër, wist dat een verdeel-en-heerspolitiek de enige mogelijkheid was om de tientallen bergvolkjes - Lezgienen, Avaren, Kabardijnen, Balkaren, Osseten, Ingoejsen, Tsjetsjenen, Koemyken, om er een handvol te noemen - onder controle te houden en als zelfs dat niet hielp, deporteerde hij ze en masse naar Centraal-Azië.

NRC,

Vijftig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog worstelen de Tsjechen, nog veel meer dan de Nederlanders, met het oorlogsverleden. Sleutelwoord daarbij is 'Sudetenduitsers', de bijna drie miljoen leden tellende etnisch-Duitse minderheid in het toenmalige Tsjechoslowakije die na de oorlog en masse het land werd uitgezet, een operatie die gepaard ging met veel geweld en afrekeningen.

NRC,

In 1951 werden 12.500 Molukse ex-KNIL-militairen en masse, met hun families, naar Nederland verscheept, als gevolg van de verslechterde relatie en de daarop volgende breuk met de Republiek Indonesië.

NRC,

 • (mensen) en masse dopen

In 1492 werden de Spaanse joden onder druk van de inquisitie voor de keus gesteld zich tot het katholicisme te bekeren of het land te verlaten. Veel joden vluchtten naar Portugal, waar ze in 1497 en masse gedoopt werden. Zowel in Spanje als in Portugal bleven sommigen van deze bekeerden in het geheim thuis het jodendom belijden, terwijl ze voor de buitenwereld als katholieken leefden.

http://www.jhm.nl/col-inf/mediene/frame_mediene.htm

 • het en masse eens zijn (met iets)

Integendeel, de bevolking van Ruinerwold schijnt het en masse met de verbouwing eens te zijn geweest.

Meppeler Courant,

 • en masse met pensioen gaan

Oudere wetenschappers gaan straks en masse met pensioen.

http://www.postdocplatform.nl/,

 • zich en masse keren tegen iemand

Vakbroeders met wie ik eerder een voorzichtig vriendschappelijke omgang had gekoesterd keerden zich en masse tegen mij; de kritiek voelde zich in zijn wiek geschoten en zag zijn kans schoon mij onderuit te halen; zelfs van uitgeverszijde is mij nog jaren nadien voorgehouden dat ik mijzelf een dolksteek had toegebracht.

http://www.balie.nl/slaa/,

 • en masse kiezen voor iets

Op de meeste scholen zijn net als in Nederland de drie 'moderne talen' niet langer verplicht, de kinderen mogen kiezen en ze kiezen en masse voor Engels.

NRC,

 • en masse klagen (over iets)

De bevolking klaagt en masse over de hoge belastingtarieven, over de dure, bureaucratische overheid.

NRC,

 • iets en masse kopen

'Die boeken zijn namelijk vaak anti-management. Managers zijn in de regel opgejaagd wild bij reorganisatieveranderingen, en die veranderingen worden juist mede ingezet door modieuze ideeën uit managementlectuur.' Een verklaring voor het feit dat managers toch en masse die boeken kopen, zoekt Ten Bos in de onduidelijke professionele identiteit van managers. 'Vraag aan een kind wat het wil worden en het zal nooit antwoorden: "manager".'

http://www.intermediair.nl/

 • en masse ergens naartoe lopen
 • en masse ergens naartoe rennen
 • en masse ergens naartoe trekken
 • en masse over de grens trekken

Hoewel lichtkranten aangaven dat de Waalkade vol was, liepen mensen toch en masse nog naar de kade.

http://www.vierdaagsenijmegen.nl/

Als je, zoals die Donna Tart, media-aandacht én een leuk smoeltje hebt, zie je de kijkers en masse naar de boekhandel rennen.

De Standaard,

De voorjaarsvakantie is begonnen, dus trekken de Nederlanders en masse naar Tirol.

Algemeen Dagblad,

De Tarwewijk begroette volgens Maaskoepel op de kop af 34 vluchtelingen in de afgelopen tien jaar. Bovendien zijn er nauwelijks aanwijzingen dat erkende asielzoekers en masse van elders naar de Randstad trekken, zoals burgemeester Opstelten woensdag beweerde.

Rotterdams Dagblad,

Er werd gezegd dat het volk en masse de grens naar de buurlanden overtrok.

Verbroken zwijgen, J. Bernlef,

 • iets en masse omarmen
 • iets en masse in de armen sluiten

Hoewel we tegenwoordig en masse de magnetron schijnen te omarmen, zijn de tv-koks momenteel niet van het scherm te branden.

Trouw,

Waar het Van Wees nóg meer om gaat, is dat Nederland uiteindelijk zijn sport - nog lid van de Olympische familie ook - en masse in de armen sluit. Wie zich overgeeft aan skeleton - het liggend sleeën met het hoofd vooruit door een ijskanaal - raakt in een verslavende roes tot aan zijn of haar dood.

Algemeen Dagblad,

 • (mensen) en masse ontslaan

In het begin van de verkiezingsavond was het nog geanimeerd in de Kossuth Klub, waar zich de werknemers van de Hongaarse radio hadden verzameld die een paar maanden geleden en masse zijn ontslagen omdat ze te kritisch waren.

NRC,

 • en masse opkomen
 • en masse opgekomen

Met het erediploma en een roze roos - een cadeautje van Stad en Esch - in hun bezit konden zij de middag in de aula nog even voortzetten, te midden van hun en masse opgekomen ouders, verzorgers en vrienden.

Meppeler Courant,

 • en masse overlopen (naar iets)
 • en masse overstappen (naar iets, op iets)

Dat betekent dat een partij nieuw verworven aanhang dus ook weer gemakkelijk kwijt kan raken. Deze ontwikkeling draagt in hoge mate bij aan de beweeglijkheid van de politieke verhoudingen in Nederland. Voorbeelden hiervan treft men aan in het Westland, waar de tuinders - op wie het CDA voorheen altijd kon rekenen - en masse overliepen naar de VVD.

NRC,

De Belgische belegger die zijn centen het voorbije jaar uit oude beleggingen zag vrijkomen, is het beu dat geld nog langer op een spaarboekje te parkeren waar het van de weeromstuit minder oplevert. Hij greep het jaarbegin aan om en masse naar aandelen over te stappen.

De Standaard,

Bier is uit, vooral bij de jeugd, die en masse overstapt op zoete mixdrankjes in trendy flesjes.

Het Financieele Dagblad,

 • en masse roepen

"Ach, ik ben nog zo moe", zegt de diva met een charmant Frans accent, "Jullie kunnen toch wel zonder mij?" Het publiek roept en masse: "Neeeee", en Nénette zet haar eerste chanson in.

Trouw,

 • en masse spelen
 • en masse gespeeld worden

Abandonware is een verzamelnaam voor softwarepakketten die door de grote softwareproducenten uit de handel gehaald zijn of niet meer worden geproduceerd omdat ze commercieel niet meer interessant zijn. Het gaat meestal om games die jarenlang populair waren of op verouderde machines draaiden en nu niet meer en masse gespeeld worden.

Gazet van Antwerpen,

 • en masse stemmen (op iets, voor iets)

Uit angst voor een 'zwarte' machtsovername door het ANC stemden de kleurlingen in 1994 zelfs en masse op de Nationale Partij, zodat de Westelijke Kaap nu als enige van de tien provincies een NP-regering heeft, aangevoerd door de kleurling Gerald Morkel.

http://www.groene.nl/1998/21/ab_kaapstad.html,

Het liberalisme waar woensdag en masse voor gestemd werd is het liberalisme van de mensen die er niet aan moeten denken dat de bevolking van Amsterdam over tien jaar voor de helft bestaat uit inwoners die niet in een rood-wit-blauw stijfselkissie gelegen hebben.

NRC,

 • zich en masse storten op iemand of iets

De vaderlandse pers heeft zich deze dagen en masse op Libero en springruiter Jos Lansink gestort.

NRC,

 • en masse toestromen

Was het de ligging aan de drukke invalsweg, gecombineerd met een onopvallende façade, die de mensen ervan weerhield om en masse toe te stromen, of ontbrak er iets aan de inrichting of de kwaliteit van de keuken?

http://www.gastronomen.net/CMArticles/ShowArticle123.asp?id=29932,

 • zich en masse uitspreken tegen iets

Het verschijnen van het boek Pour Rushdie waarin Arabische en Islamistische intellectuelen zich voor het eerst en masse uitspreken tegen de fatwa noemde Rushdie een belangrijk politieke feit.

NRC,

 • en masse verdrijven
 • en masse verdreven worden (uit iets)

De romances werden gezongen aan de Castiliaanse hoven, totdat in 1492 de joden en masse uit Spanje werden verdreven, tenzij ze zich wilden laten bekeren.

http://www.joods.nl/~jmf/

 • iets en masse verlaten

Waarom niet alle kastelozen en masse het hindoeïsme verlaten? Omdat er voordelen aan verbonden zijn. Op het platteland ben je verzekerd van werk op het veld van de landheer. En door het voorrangsbeleid van de overheid zijn er gegarandeerde banen en plaatsen op de universiteit.

NRC,

 • (mensen) en masse vernietigen
 • (mensen) en masse vermoorden

Niet alleen Stalin werd overvallen door de onverwachte Duitse opmars - de Russische troepen in de grensstreek werden weggevaagd in de eerste dagen van de oorlog, en masse vernietigd.

NRC,

Daarnaast presenteert Caj als onomstotelijke waarheid geruchten waarvan we nu weten dat er geen bewijzen voor zijn. Bijvoorbeeld dat de Japanners plannen hadden om burgergedetineerden en krijgsgevangenen en masse te vermoorden.

NRC,

 • zich en masse aangesproken voelen

Wat achterban betreft hebben PvdA en VVD stuivertje gewisseld. Werknemers die vroeger handarbeiders heetten, zelfstandigen en zelfs mensen met een uitkering voelen zich en masse aangesproken door het vrijheidsideaal van de VVD.

NRC,

 • iets en masse weigeren

Dat klootjesvolk van tv-kijkers slikte ook maar alles. Als het nou eens en masse weigerde kijk- en luistergeld te betalen, dan zouden de NCRV en de KRO wel anders piepen.

De natte gemeente van Koos Tak, Rijk de Gooijer & amp; Eelke de Jong,

 • en masse zingen

Als er in de voetbalgeschiedenis een begin van de rage rond het Nederlanse elftal gemarkeerd zou moeten worden, dan lijkt 1934 het beste jaartal. Het Nederlands elftal kwalificeerde zich in dat jaar voor het eerst voor de eindronde van het wereldkampioenschap voetbal. Het team met de sterspelers Bep Bakhuys, Kick Smit, Leen Vente en Puck van Heel had in de kwalificatie op indrukwekkende wijze eerst Ierland (5-2) en vervolgens België (4-2) verslagen. Het land stond op zijn kop en zong en masse 'We gaan naar Rome', want daar zou de WK-finale worden gespeeld.

NRC,

 • en masse in de bijstand zitten

Ex-asielzoekers zitten en masse in de bijstand.

NRC,

en masse 1.1

met een grote hoeveelheid dieren tegelijk; met veel tegelijk; in een massa; in een menigte; massaal; in groten getale

Algemene voorbeelden


Tientallen meeuwen ontfermen zich en masse over de zalmresiduen, dat genoegen hebben ze waarschijnlijk jaren niet meer mogen smaken.

http://www.drascombe.nl/tww2000.htm,

In augustus beginnen de mannetjesharingen hom te vormen en de vrouwtjes kuit. En dit kost zoveel energie dat de vissen nu veel magerder zijn dan in de voorafgaande maanden. Intussen trekken ze naar de paaigebieden waar ze en masse hun hom en kuit afzetten. De haring is dan op zijn magerst.

http://www.hollandsepot.dordt.nl/producten/producten.htm

Soms maakt de verbeelding niet langer 'de bloemen van het delirium' zichtbaar, zoals André Breton dit verschijnsel noemde. Wanen kunnen ook als een stuurloze auto met de eigenaar aan de haal gaan, razend langs inktzwarte afgronden. De Utrechtse Domtoren lijkt ineens van rubber en buigt zich als een giraffehals naar de voetganger, om hem in een wurggreep om zeep te brengen. Thuis, achter de slaapkamerkasten wacht een horde antilopen, die het bij het minste geluid 'en masse' op een draven zullen zetten, dwars over het grote bed heen.

NRC,

Zuidelijk tot voor de kust van Frankrijk zijn in het slib mineralen aangetroffen die onmiskenbaar vanuit Canada moeten zijn aangevoerd. Men neemt aan dat ze werden getransporteerd door ware armada's van ijsbergen die regelmatig en masse via de Hudson Straat de oceaan optrokken (ice-rafted debris).

http://www.dearend.nl/WeatherLink/nieuws/snelle_kou/snelle_kou.htm,

Je ziet hier heel wat hondenrassen, maar het zijn toch de dribbelzieke, abrikooskleurige poedeltjes die en masse de ware dierenvriend in de Fransen wakker schudden.

http://krant.telegraaf.nl/krant/enverder/venster/reizen/reis.Frankrijk/reis.970104lagrandemotte.html,

en masse 2.0

met een grote hoeveelheid zaken tegelijk; met veel tegelijk; in grote hoeveelheden; massaal; in groten getale

Algemene voorbeelden


Zodra hard- of software wanprestaties gaan leveren, keert de woede van de consument zich tegen de Machine en zijn makers. Het is heerlijk om je Rage uit te leven en alle mislukte machines uit het raam te gooien, en masse op straat!

http://www.thing.desk.nl/bilwet/TXT/ISEA95.NL.txt,

Veeleer de groeiende vraag naar grote aantallen kopieën bracht een aantal zakenlui op het idee zich een park kopieermachines aan te schaffen en en masse kopieën te draaien in opdracht van kmo's.

De Standaard,

Als hij zijn krenterigheid eens een avond aflegde om gasten van naam te ontvangen, richtte ze een schitterend Italiaans maal aan dat geen gerenommeerd restaurant haar kon nadoen en vergaf ze hem zijn abominabele tafelmanieren en de vliegende haast waarmee hij alles en masse naar binnen schrokte.

Oprechter trouw, Henk Romijn Meijer,

Vorig jaar hebben de pensioenfondsen en masse hun aandelenverliezen gecompenseerd door voor een vrijwel identiek bedrag aandelen bij te kopen.

NRC,

Combinatiemogelijkheden


met werkwoord


 • (niet) en masse aanvoeren

In een grote Antwerpse boekhandel kijkt de afdelingsverantwoordelijke hoogst verbaasd wanneer ik mij erover opwind dat de nieuwe editie van Borgers 'Een Documentatie' enkele dagen na verschijning niet meer voorradig is. Ik moet begrijpen, zegt ze, "dat dit soort boeken niet 'en masse' wordt aangevoerd."

De Standaard,

( Gezegd van beurskoersen)
 • en masse dalen

In juli daalden de koersen van obligaties en masse door de hernieuwde belangstelling voor aandelen.

http://www.wegwijs.nl/pages/wegwijs/getpage.php?action=infopage=pag50.htm

 • en masse fabriceren
 • en masse maken
 • en masse produceren

Geleerde heren van buiten autoland prediken massa-individualisering als hoogste waarheid. Fabriceer en masse, maar verkoop de producten als zijnde maatwerk.

http://www.autokompas.nl/archief/1998/06/Snelheid_is_waar_de_accessoirehandel_om_draait__.html,

Brandhout is echter goedkoper en berk en beuk worden in rijtjes geveld om in open haard en moderne versies van het fornuis, en masse gefabriceerd alweer, gezellig te knisperen.

De doosjesvuller en andere vondsten, Janwillem van de Wetering,

Enkele kenmerken van het industriële produkt zijn onder andere (en is als zodanig tegenover het ambachtelijke produkt te plaatsen) in serie of en masse gemaakt; ze zijn allemaal hetzelfde en onderdelen zijn uitwisselbaar.

http://www.groenewald.nl/ck3files/klas53/functionaliteit.htm,

Confectiekleding wordt en masse gemaakt voor het grote publiek.

http://www.spiritueelmagazineonline.com/astrologie/astrologie.htm

Het duurde twintig jaar voor Van In erachter kwam dat de hondjes die destijds in Staffordshire en masse waren geproduceerd geen decoratieve functie hadden. In bordelen werden ze achter het raam gezet. Als ze elkaar aankeken, was de kust vrij, keken ze van elkaar weg dan moesten nieuwe klanten wat geduld oefenen.

De vijfde macht, Pieter Aspe,

 • en masse overgaan op iets

Na de aanslag op het World Trade Center in 1993 gingen New Yorkse bedrijven en masse over op de vestiging van zogenoemde back-up offices, lege reservekantoren, in de provincie.

NRC,