endurancewedstrijd


endurancewedstrijd 1.0

(sport en recreatie; paardensport)

wedstrijd waarbij de deelnemers te paard een zwaar parkoers afleggen en zowel de snelheid en het uithoudingsvermogen van het paard als de kennis en vaardigheden van de ruiter bepalend zijn voor de uitslag

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een endurancewedstrijd…

is een wedstrijd

   Algemene voorbeelden


   Op om het even welk moment van een endurancewedstrijd mogen er andere veeartscontroles worden uitgevoerd onder leiding van de terreinjury op alle paarden of op om het even welk paard dat door het lot aangeduid wordt.

   http://www.equibel.be/ned/

   Eenzelfde paard mag slechts aan één enduranceproef per endurancewedstrijd deelnemen.

   http://www.equibel.be/ned/

   Een enduranceproef is een proef die buiten gelopen wordt met als doel de snelheid en het uithoudingsvermogen van het paard te bewijzen. Deze endurancewedstrijd dient eveneens aan te tonen dat de ruiter de gangen van zijn paard beheerst en dat de ruiter voldoende topografische kennis heeft van het nationale landschap.

   http://www.equibel.be/ned/

   Geen enkele ruiter mag met meer dan één paard deelnemen aan een endurancewedstrijd.

   http://www.equibel.be/ned/

   Tijdmeting speelt een belangrijke rol tijdens een endurancewedstrijd.

   http://www.equibel.be/ned/