energietransitie


energietransitie 1.0

(natuur, milieu en energievoorziening; neologisme)

grootschalige overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen (zoals olie, aardgas en steenkolen) naar het gebruik van schone en duurzame energiebronnen (zoals zonne-energie en waterkracht); overgang van fossiele naar duurzame energie

Semagram (extra betekenisinformatie)


De energietransitie…

is een overgang

 • [Doel of bestemming] heeft als doel de economie en samenleving van een land niet meer afhankelijk te laten zijn van fossiele brandstoffen, die op kunnen raken en vervuilend zijn; moet ertoe leiden dat er alleen nog duurzame energiebronnen worden gebruikt, zoals windenergie, waterkracht, zonne-energie, energie uit biomassa en aardwarmte; moet helpen een circulaire economie te bewerkstelligen; moet de klimaatverandering tegengaan, onder andere door vermindering van de CO2-uitstoot
 • [Werking of functionering] kan alleen plaatsvinden door het toepassen van milieumaatregelen
 • [Handelende persoon] wordt nagestreefd door de overheden van meerdere landen, waaronder Nederland

  Algemene voorbeelden


  Energietransitie. Het woord duikt opeens overal op. In de media, in de politiek én in uw woning. Maar wat is het eigenlijk? Kort gezegd: de energietransitie is de omschakeling van fossiele brandstoffen (olie, aardgas, steenkolen) naar duurzame energie (zon, wind en aardwarmte).

  https://www.feenstra.com/zorgelooswonen/energietransitie

  De energietransitie heeft een enorme impact op de mobiliteitssector.

  https://www.nrc.nl/advertentie/shell/wij-leiden-mensen-op-die-de-energietransitie-gaan-versnellen,

  'Waterstof is wat ons betreft de sleutel tot de energietransitie.' Dat zei Ed Nijpels, voorzitter van de Klimaattafels die dinsdag de eerste stappen richting een Klimaatakkoord presenteerden. Terwijl het woord 'waterstof' in het regeerakkoord niet één keer voorkwam. Waarom kan dit doodeenvoudige molecuul – twee aan elkaar geplakte waterstofatomen, het meest voorkomende element in het universum – plots op zo veel enthousiasme rekenen, van de industrie tot milieubewegingen? Omdat het gas waterstof een energiedrager is met een breed scala aan toepassingen. Het is potentieel een brandstof voor auto's, fabrieken en cv-ketels, een opslagmiddel voor duurzame elektriciteit en een grondstof voor de chemische industrie. Daarmee vormt het een oplossing voor meerdere problemen die de energietransitie met zich meebrengt.

  http://profadvanwijk.com/tag/groene-waterstofeconomie/,

  Energietransitie betekent meer dan energie besparen. Het gaat om slimme oplossingen op je werk, thuis en onderweg. Zelf schone energie opwekken is net zo belangrijk als het besparen van fossiele brandstoffen.

  http://www.ditenergie.nl/initiatieven,

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • de energietransitie plannen
  • de energietransitie uitvoeren
  • de energietransitie versnellen

  Het advies van de Raden leert mij dat een energietransitie vraagt om een innovatie van het gehele energiebeleid, een beleidsvernieuwing. Zo min als de energietransitie op de tekentafel valt te plannen en volgens bouwtekening is uit te voeren, is dat met beleidsvernieuwing het geval.

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29575-9.html,

  In Hoogeveen experimenteren ze met een wijk op waterstof en geloven ze dat dit de toekomst is. Hoe die toekomst op waterstof eruitziet, hebben 23 jongprofessionals bedacht tijdens de summerschool 'Ontwerp het -veilige- waterstoflandschap' op 4, 5 en 6 juli in Hoogeveen. [...]. Dit heeft vijf briljante oplossingen opgeleverd om de energietransitie naar waterstof in Hoogeveen te versnellen.

  https://www.kennislabvoorurbanisme.nl/vijf-briljante-oplossingen-voor-de-waterstoftransitie-in-hoogeveen/,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: met

  • de energietransitie naar waterstof

  In Hoogeveen experimenteren ze met een wijk op waterstof en geloven ze dat dit de toekomst is. Hoe die toekomst op waterstof eruitziet, hebben 23 jongprofessionals bedacht tijdens de summerschool 'Ontwerp het -veilige- waterstoflandschap' op 4, 5 en 6 juli in Hoogeveen. [...]. Dit heeft vijf briljante oplossingen opgeleverd om de energietransitie naar waterstof in Hoogeveen te versnellen.

  https://www.kennislabvoorurbanisme.nl/vijf-briljante-oplossingen-voor-de-waterstoftransitie-in-hoogeveen/,

  in voorzetselgroep


  • de aanpak van de energietransitie
  • het versnellen van de energietransitie

  Brief van de minister van Economische Zaken. [...]. In augustus 2003 vroegen de Staatssecretaris van VROM en ik aan de Algemene Energieraad en de VROM-raad om advies over de aanpak van de energietransitie. Op 6 december 2004 boden de Raden hun advies "Energietransitie: klimaat voor nieuwe kansen" aan.

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29575-9.html,

  Wat betekent de energietransitie voor een opleider als de HAN? 'Veel hogescholen zetten in op het helpen versnellen van de energietransitie, dat geldt ook voor ons. Mobiliteit speelt in de transitie een cruciale rol, dus als onderzoeker en opleider voor de autobranche moeten wij aan de basis staan. Wij leiden de technici en managers van de toekomst op.'

  https://www.nrc.nl/advertentie/shell/wij-leiden-mensen-op-die-de-energietransitie-gaan-versnellen,

  met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


  • de aankomende energietransitie

  Brandstofcellen op een kostenefficiënte manier introduceren in uw vloot? Recente ontwikkelingen en de aankomende energietransitie laten zien dat waterstof als energiedrager onderdeel zal uitmaken van de transitie. Het biedt een eindoplossing voor een CO2-neutraal vervoerssysteem.

  https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/mobiliteit-logistiek/roadmaps/mobility-logistics-digitalisation/duurzame-mobiliteit-in-de-praktijk/waterstof-en-de-brandstofcel/

  met ander, nevengeschikt substantief


  • de energietransitie en een circulaire economie

  Nederland produceert op het moment ongeveer 10 miljard m3 waterstof, voornamelijk voor raffinage (50 procent) en de productie van ammoniak (32 procent). De vraag naar raffinageproducten als diesel en benzine zullen door de energietransitie en een meer circulaire economie afnemen, maar wereldwijd neemt de behoefte aan kunstmest (en dus ammoniak) toe.

  https://www.installatieprofs.nl/nieuws/duurzame-energie/zonne-en-alternatieve-energie/regelgeving-moet-aangepast-worden-voor-transport-waterstof,

  Woordfamilie


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Etymologie


  Aard herkomst inheems woord
  Vroegste datering 2004
  Samenhangende woorden (betekenis) klimaattransitie; matarialentransitie; watertransitie